SREDSTVA ZA ISKORAKE: Potpore za razvoj lovnog turizma i izradu lovnogospodarskih osnova

Autor: Jelenko Topić

POŽEGA – Požeško-slavonski župan Alojz Tomašević raspisao je natječaj za dodjelu donacija za razvoj i unapređenje lovstva. Njime je predviđeno da se donacije daju za  izradu lovno-gospodarskih osnova, kao ključnih dokumenta gospodarenja u ovdašnjim lovištima, te ulaganja u razvoj lovnog turizma. To će u mnogome olakšati rad lovačkih društava, te utjecati na unapređenje te gospodarske grane koja potiče i lovni turizam.

-Korisnici donacije mogu biti Lovački savez Požeško-slavonske županije, te lovozakupnici i koncesionari koji imaju u zakupu ili koncesiji zajednička ili državna lovišta-cijelo državno lovište ili veći dio smješten na području Požeško-slavonske županiji uz uvjet da nemaju dugovanja za lovozakupninu ili koncesije, a ispunjavaju i druge uvjete iz Odluke o novčanim potporama za razvoj i unapređenje lovstva – kazao nam je župan Tomašević.

Najviši ukupni godišnji iznos donacije koju jedan korisnik može ostvariti iznosi 30 tisuća  kuna. Zahtjevi za donacije rješavat će se prema redoslijedu prispijeća i to do potpunog utroška sredstava predviđenih u proračunu Požeško-slavonske županije. Prethodnih godina ukupna sredstva za ove donacije bila su 300 tisuća kuna godišnje, a u tim relacijama će biti donacije i za ovu godinu.

Donacije će se uplatiti korisnicima na žiro-račun, nakon dobivanja pripadajuće dokumentacije, odnosno nakon provjere, a najkasnije do kraja ove godine, odnosno do 31. prosinca. 

Ukoliko se utvrdi da je korisnik županijske donacije priložio lažnu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju on je obavezan sredstva za tu godinu vratiti u županijski proračun, a bit će biti isključen iz svih županijskih potpora u slijedeće dvije godine.

Natječaj je otvoren do 30. rujna, a do kraja listopada bit će utvrđena lista dobitnika ovih potpora.

Više iz kategorije