Požega.eu

Smanjen udio mlađe populacije nezaposlenih osoba u usporedbi 2016./2017. godina: Je li to pokazatelj sve većeg iseljavanja ?

PRIJE 6 GODINA
D.K.

Prijavite se da možete ocijeniti članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Požega.eu | Smanjen udio mlađe populacije nezaposlenih osoba u usporedbi 2016./2017. godina: Je li to pokazatelj sve većeg iseljavanja ? Požega.eu | Smanjen udio mlađe populacije nezaposlenih osoba u usporedbi 2016./2017. godina: Je li to pokazatelj sve većeg iseljavanja ?

PRIJE 6 GODINA
D.K.POŽEGA - Krajem prosinca 2017. godine u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirane su 3.653 nezaposlene osobe. U odnosu na prethodni mjesec nezaposlenih je više za 3,7% ili 130 osoba, a na međugodišnjoj razini (prosinac 2017./prosinac 2016.), nezaposlenih je manje za 14,5% ili 622 osobe.

S obzirom na dob, osobe mlađe dobi od 15 do 29 godina čine 33,7% nezaposlenih, osobe srednje dobi od 30 do 49 godina 39,5% te starije osobe iznad 50 godina – 26,8%.

U strukturi nezaposlenih krajem 2017. u odnosu na kraj 2016. godine, smanjen je udio nezaposlenih mladih osoba za 1,1 postotni bod, dok je udio nezaposlenih osoba srednje dobi povećan za 0,7 postotnih bodova te osoba starije dobi za 0,4 postotna boda.

Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 60,9% (32,6% s trogodišnjom te 28,3% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja i nižeg stupnja obrazovanja čine 27,1%, a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 12,0% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na studeni, povećan je broj nezaposlenih osoba bez škole za 4,7%, osoba s osnovnom školom za 6,9% i osoba sa srednjom školom za 3,6%, dok je broj nezaposlenih osoba s visokom razinom obrazovanja smanjen za 1,6%.

Ukupno je tijekom prosinca iz evidencije nezaposlenih izašlo 417 osoba. Od tog broja, 216 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 58 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (45), registriranje trgovačkog društva ili obrta (10), ostvarivanje mjesečnog primitka, odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti (3), a 143 osobe brisane su iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).

Od 216 osoba koje su zaposlene, 165 je zaposleno na području Područnog ureda Požega, 39 na području Republike Hrvatske, a 12 osoba zaposleno je u inozemstvu.

Prosječna stopa zapošljavanja u 2017. porasla je u odnosu na 2016. godinu za 2,1 postotni bod (s 36,3% u 2016. na 38,4% u 2017.). Najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe s visokom razinom obrazovanja (47,5%), a najnižu osobe bez škole (20,1%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 25-29 godina (45,8%), a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (13,6%).

Tijekom prosinca u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 547 osoba ili 17,4% više nego u studenom te 6,2% manje nego u prosincu 2016. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa – 383 osobe, što je 27,7% više nego u studenom i 16,2% manje nego u prosincu 2016. Iz neaktivnosti je u evidenciju ušla 101 osoba, iz redovnog školovanja 7 te iz nekog drugog oblika rada 56 osoba. S obzirom na djelatnost prethodnog zaposlenja, najviše je osoba izravno iz radnog odnosa došlo iz sljedećih djelatnosti:

U prosincu je 846 nezaposlenih osoba ili 23,1% ukupnog broja nezaposlenih koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećan je u odnosu na studeni za 13,3%, a u odnosu na prosinac 2016. broj korisnika je manji za 19 osoba ili 2,2%. Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 2.192,24 kuna.

Krajem 2017. godine 616 osoba koristilo je neku od mjera aktivne politike zapošljavanja prema sljedećim programima: • Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa – 246 osoba (39,9%) • Potpore za zapošljavanje i usavršavanje – 147 osoba (23,9%) - dugotrajno nezaposleni – 62 osobe - osobe bez radnog iskustva – 34 osobe - osobe iznad 50 godina starosti – 14 osoba - rad nakon stručnog osposobljavanja – 33 osobe - osobe s invaliditetom – 4 osobe • Potpore za samozapošljavanje – 56 osoba (9,1%) • Javni radovi – 95 osoba (15,4%) • Obrazovanje nezaposlenih - 71 osoba (11,5%) • Osposobljavanje na radnom mjestu – 1 osoba (0,2%).

Foto: Ilustracija, vijesti RTL

Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.