Požega.eu

Referat o 130 godina DVD-a Kutjevo

PRIJE 5 MJESECI
KUTJEVACKI.HR

Prijavite se da možete ocijeniti članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Požega.eu | Referat o 130 godina DVD-a Kutjevo Požega.eu | Referat o 130 godina DVD-a Kutjevo

PRIJE 5 MJESECI
KUTJEVACKI.HR

Mi smo danas slavljenici. Stotinu i trideset nam je godina. Red je da na trenutak zastanemo da se nakratko vratimo u prošlost i prisjetimo vremena kada je sve krenulo.

Te daleke 1893. godine Kutjevo je bilo općinsko mjesto i tada je glavna gospodarska preokupacija njegovog stanovništva bila poljoprivreda uz koju je bilo razvijeno obrtništvo i trgovina. Živjelo se za ono vrijeme skromno, ljudi su vjerojatno bili zadovoljniji, ali je životni tempo sigurno bio sporiji.

No kao i uvijek, čovjek se susretao sa nizom opasnosti od kojih se branio kako je najbolje znao. Jedna od njih – požar – bila je najčešća, najžešća i najopasnija. Pojedinac je pred vatrom bio slab i nemoćan. Uvidjevši da bi organiziranom i osmišljenom akcijom suprotstavljanje požaru bilo kud i kamo efikasnije i učinkovitije nego pojedinačna i stihijska borba pojedinaca, grupa građana Kutjeva pokrenula je inicijativu za osnivanje dobrovoljne vatrogasne organizacije. Bilo je mudro, ali i praktično koristiti se novim spoznajama i dostignućima iz svih područja znanosti i tehnike i tako si život učiniti jednostavnijim i lakšim. To su znali ugledni ljudi Kutjeva, pa tadašnji načelnik  općine ANTUN GANOCI, učitelj GABRO VOJVODIĆ te napredni ljudi iz reda obrtnika i ratara ANTUN MAJER, IVAN DEHER, MATO LUKAČEVIĆ, JAKOB CAMPARI, MATO PLIVERIĆ, VJENCESLAV KRČELIĆ, MATO VOLAREVIĆ i drugi, sazivaju i 4. svibnja 1893. godine održavaju osnivačku Skupštinu na kojoj donose odluku o početku rada Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kutjevo. Izabran je prvi Upravni odbor u koji ulaze Gabro Vojvodić, mjesni učitelj kao predsjednik, Antun Ganoci, tadašnji predsjednik općine kao zapovjednik. Tada su funkcije operativaca imale  nešto drugačije nazive nego danas – vođa šprice, vođa čuvara, rojnik, trubač i barjaktar. Da bi se obavljao posao zbog kojeg je društvo osnovano trebalo je nabaviti potrebnu opremu, za tu opremu osigurati prostor u kojem će se čuvati te druge potrepštine bez kojih je teško biti operativan. Prikupljena su financijska sredstva i 1894. godine nabavljena je prva vatrogasna štrcaljka Smekal. Ona je i danas u našem vlasništvu i velik je spomenik kutjevačkom vatrogastvu.

Nabavkom prve štrcaljke javljaju se novi problemi – gdje ju garažirati, gdje sušiti cijevi, gdje se okupljati kada se sazove članstvo. Uz pomoć i potporu mještana, DVD Kutjevo 1897. godine  počinje izgradnju prvog vatrogasnog doma i spremišta. Spremište je imalo drveni toranj za sušenje cijevi, a sagrađeno je na istom mjestu gdje je današnji vatrogasni dom.

Razdoblje od 1897. – 1912. vrijeme je u kojem se društvo sve više razvija. Povećava se broj izvršujučih članova, počinje prva obuka za rad s novom opremom, vježba se, odlazi na akcije gašenja požara. Godine 1912. predsjednik DVD-a postaje Aleksandar Petrin, a u Upravni odbor ulaze još: Stjepan Sarajlić, Antun Akšamović, Ferdo Fordren i Antun Volarević.

Požari su u to vrijeme bili vrlo česti. Kuće sa slamnatim pokrovom građene većim djelom od drveta, drveni svinjci, staje, torovi, sjenici, štagljevi, polja tek dozrelog žita – sve je to bio lako zapaljiv materijal. Mnogo je kuća izgorjelo u susjednim selima, Poreču, Kuli, Bektežu, Tominovcu… 1918. godina je ostala u tužnom sjećanju po velikom požaru u dvorcu baruna Turkovića. Naši vatrogasci su uspjeli spasiti župnu crkvu koja se nalazi uz sami dvorac. No najveći požar zbio se u Kutjevu 16. kolovoza 1922. godine kada je izgorjelo 80 objekata. Snažan vjetar i suho vrijeme pogodovali su stihiji koja je u tri dana i tri noći uništila višegodišnji trud i muku 80 obitelji. U gašenju ovog požara našem DVD-u u pomoć su pristigli DVD-i iz Jakšića, Požege, Velike, Kaptola, Pleternice, Ljeskovice, Orahovice pa čak i vojna vatrogasna postrojba iz tadašnjeg garnizona iz Požege. Spomenuti požar prvo je veliko iskustvo DVD-u Kutjevo na temelju kojeg je trebalo graditi nove spoznaje o pripremi preventive i obrane od požara. Naša štrcaljka se prevozila konjskom zapregom što je bilo sporije nego motornim vozilom koje se već koristilo u urbanijim sredinama. Naši su vatrogasci težili nabavci motornog vozila kako bi smanjili vrijeme dolaska na požar. Ideja je oživljena 1927. godine. Motorno vozilo je kupljeno u Vukovaru, a mehaničari Stjepan Ketović i Julius Zlatić ugradili su na njega ručnu štrcaljku. Kada se išlo na gašenje požara jedan od njih dvojice bio je vozač i serviser.

Vatrogasci su osim svojih temeljnih zadataka na pripremanju i održavanju opreme, brizi o preventivi i odlasku na akcije gašenja požara, dobar dio svog vremena provodili u neobaveznom druženju. Mnogi od njih bili su dobri pjevači, drugi svirači stoga su osnovali orkestar limene glazbe. Nabavljeni su instrumenti, osiguran kapelnik i orkestar je počeo sa radom. Vrijedno je spomenuti da su u to vrijeme dobrovoljna društva bila nosioci kulturno zabavnog života u svojim sredinama.

Godine 1933. DVD Kutjevo slavi 40-tu obljetnicu svog postojanja i rada. Te godine Upravni odbor donosi odluku o izgradnji novog i većeg vatrogasnog doma. Izgradnja novog doma počinje 1934. godine, a financijska sredstva i građevni materijal osiguravaju mještani Kutjeva, susjednih naselja koja su pripadala općini Kutjevo te vlastelin Zdenko Turković. Dom je završen 1937. godine. Novi dom je omogućio povećanje društva, ali i smještaj nove opreme. DVD Kutjevo postaje jedno od najjačih i najosposobljenijih društava na tadašnjem području kotara Požega. Uspon društva traje do 1941. godine. Društvo je tada vodio Upravni odbor u sastavu: Antun Koh, Ivan Tubić, Ivan Ašenbrener, Antun Sontaki, Josip Baler, Ivan Metić, Antun Potočnik, Mato Gorjanac i dr.

Godine 1941. Drugi svjetski rat zahvatio je i ovo područje. Mnogo mlađih članova DVD-a je na fronti, jedan dio članstva nestao je u ratnom vihoru. Tadašnja vlast daje vatrogasni dom na korištenje postojećoj građanskoj školi te vatrogasci ne mogu više u njega. Stariji članovi koji su ostali kod kuće krišom ulaze u dom i odnose opremu te ju skrivaju kod svojih kuća i čuvaju je za vremena kada će domom opet upravljati vatrogasci. Poseban doprinos u očuvanju opreme dao je Mato Tandara, zaljubljenik u vatrogastvo, čovjek običan, skroman, ali velikog srca.

Ubrzo nakon završetka 2. svjetskog rata, već 1946. godine Društvo aktivira svoj rad. Dovodi se u red zapušteni objekt, prikuplja se i pregledava oprema. Radi se i na povećanju društva osobito uključivanjem mladih. Formirano je i odjeljenje ženske mladeži. 1951. godine obnavlja se rad limene glazbe. Zapovjednik društva 50-tih godina postaje Stjepan Ketović koji će tu dužnost obavljati dugi niz godina. Društvo tada ima 43 izvršujuča člana od kojih je 10 žena.

Razdoblje 60-ih godina je vrijeme organizacijskog poboljšanja ustroja društva. Ustaljeni su tečajevi za vatrogasce čiji je cilj protupožarnu zaštitu, osobito operativu, dići na višu razinu. Stanovništvo se više ne štiti samo od požara već i prilikom  poplava, potresa ili neke druge prirodne katastrofe.

Početak sedmog desetljeća obilježila je priprema i proslava 80-te obljetnice postojanja i rada društva. Tom prilikom društvo je primilo novu zastavu te visoko državno priznanje. I dalje se kontinuirano radi na obnavljanju članstva, nabavci opreme te se prati suvremena protupožarna tehnika. Paralelno s time vodi se briga  i o kulturno zabavnim zbivanjima i mjestu. Zbog povećanja članstva i nabavke opreme dolazi do potrebe proširenja vatrogasnog doma što je i učinjeno 1973. godine. Iste godine, uz pomoć građana i šire društvene zajednice nabavlja se jedno kombi vozilo, 1975.g. nova vatrogasna pumpa kapaciteta 800 litara/min. U to vrijeme, 1973.g., za komandira je izabran Ivan Ašenbrener ml.. Ivan je bio prvi vatrogasac u DVD Kutjevo koji je položio ispit za vatrogasnog oficira davne 1951.g. u Zagrebu. Krajem sedamdesetih, društvo je razvilo svoju aktivnost u tolikoj mjeri da je postalo nezaobilazni čimbenik u sveukupnom društvenom i javnom životu. DVD Kutjevo je imalo velik ugled i kod tadašnjeg Vatrogasnog saveza općine Požega uz čiju je pomoć nabavljeno vatrogasno vozilo sa potrebnom opremom.

Početkom 80-tih, kada je za predsjednika izabran Stjepan Pavliček, u Društvu je došlo do znatnog napretka u smislu organizacije i opremanja. Pristupa se proširenju postojećeg spremišta te izgradnjom jedne garaže. Radove izvode članovi društva i mještani. Godine 1982. prilazi se kompletnoj rekonstrukciji postojećeg doma te gradnji novog dijela koji će s postojećim činiti cjelinu. Financijska sredstva su se sastojala od prikupljanja od tadašnjeg PPK Kutjevo s najvećim udjelom sredstava, fondova vatrogastva i kulture tadašnje općine Požega, mještana Kutjeva i vlastitih prihoda. U osamdesetim godinama Društvo i nadalje vodi brigu o nabavci i održavanju opreme, o školovanju članova, održavanju redovnih vježbi te odlasku na općinska, regionalna i državna natjecanja. Godine 1983. proslavljamo 90-tu obljetnicu te ujedno primamo visoko državno priznanje. Godine 1986. postojala je potreba za zamjenom kombi vozila, te tako kupujemo novo kombi vozilo IMV. Proširenje postojećeg spremišta nastavilo se 1988. godine kada su napravljene dodatne dvije garaže za vozila i proširenje sale. Većinu posla uz izvođača radova obavljali su članovi DVD-a i obrtnici iz Kutjeva koji su aktivno i dobrovoljno radili do kraja 1989.g.  kada su radovi i završeni.

Početak 90-ih obilježio je rat. Velik broj naših članova uključio se u aktivnu obranu Hrvatske. Društvo je prema uputama Kriznog štaba provelo znatne aktivnosti u smislu zaštite i spašavanja. Od rujna 91. do travnja 92. trajalo je stalno dežurstvo operativaca u vatrogasnom domu.

Dvije godine prije 100-te obljetnice, 1991. godine Društvo je primilo novo vatrogasno vozilo autocistenu TAM 130 kapaciteta 4 000 litara vode s vitlom za brzu navalu. Društvo nastavlja svoj rad, prati suvremene trendove zaštite i spašavanja te potiče aktivno proširenje stručne suradnje sa DVD-ima i VZ-ima širom naše domovine. Zaključuju se povelje prijateljstva, pruža se stručna pomoć, razmjenjuju se posjeti. DVD Kutjevo je 1996. godine potpisalo povelju o prijateljstvu i suradnji sa DVD-om Jalžabet te godinu nakon toga također povelju o prijateljstvu i suradnji tzv. PLAVO-ZELENA POVELJA u koju su uključena Dobrovoljna vatrogasna društva Kutjevo, Velika, Slatina, Lobor, San Marino Novi Vinodolski, Vodice te društva iz VZ Bakar.

2003. godine obilježili smo 110 godina rada te je tom prilikom bila i svečana primopredaja navalno /tehničkog vozila Iveco i promocija knjige o radu DVD-a Kutjevo. 2007. godine prišlo se realizaciji nabavke novog kombi vozila, a koncem 2010. godine primili smo vrijednu donaciju – tehničko vozilo Steyr od austrijske pokrajine Tirol. Povodom obilježavanja 120 godina postojanja i rada vatrogasci iz austrijskog Kirchberga dovezli su nam 18-metarsku autoljestvu Mercedes. Naši predstavnici su uzvratili posjet slijedeće godine. Na prijedlog Koordinatora za projekt pomoći vatrogastvu naše županije g. Petera Logara, 2016. godine realizirali smo kupnju navalnog vozila Steyr u iznosu od 15.500 eura.

Društvo je redovito obavljalo svoje zadaće kao što su: gašenje požara i ostale intervencije, dežurstvo za vrijeme žetve, obilježavanje mjeseca Zaštite od požara, odlazak na sjednice koordinacije, obuke, smotre, seminari, natjecanja, dislokacije, obljetnice te razna druženja. Velika pažnja posvećuje se radu s vatrogasnom mladeži. Naše ekipe mladeži sudjelovali su na 8 državnih vatrogasnih natjecanja te su 16 puta bili sudionici Kampa vatrogasne mladeži u Novom Vinodolskom i Fažani. Mnogo financijskih sredstava utrošeno je u nabavku osobne i skupne zaštitne opreme, a nabavljena su i nova vozila. 2018. godine je kupljeno novo kombi vozilo Opel Vivaro, a 2021. godine smo dobili autocisternu Volvo kapaciteta spremnika za vodu 6.300 litara. Nabavka vozila je realizirana u sklopu projekta Ministarstva unutarnjih poslova „Modernizacija vozila vatrogasnih postrojbi RH“. Društvo je kupilo parcelu za izgradnju novoga vatrogasnoga doma te je u suradnji s gradom Kutjevo izrađena projektna dokumentacija za izgradnju istoga.

Danas je DVD Kutjevo stožerno društvo među 7 DVD-a na području grada Kutjeva: Vetovo, Bektež, Grabarje, Šumanovac, Lukač i DVD u gospodarstvu Kutjeva d.d. Društvo je prošlih godina uložilo znatna sredstva na uređenje doma, u opremu te u modernizaciju voznog parka. Višegodišnjim ulaganjem u razvoj i vlastiti kadar kroz školovanja i usavršavanja, danas je DVD Kutjevo osposobljeno za sve vrste intervencija. Daljnji cilj opremanja je nabavka nedostatne osobne i skupne zaštitne opreme. Društvo broji 85 članova od kojih je 27 operativnih članova, 10 članova mladeži i 10 članova podmladka.

I prije nego završim, dužnost nam je reći jednu veliku istinu. Mi smo DVD Kutjevo. Naši osnivači su bili stanovnici Kutjeva. Mi postojimo i radimo da bi našim mještanima, susjedima i svima drugima u slučaju bilo kakve nevolje bili od pomoći. No bez velike pomoći i podrške koju nam pružaju prije svega svi stanovnici Kutjeva, bez pomoći i podrške državnih, javnih i privatnih poduzeća, bez suradnje s privatnim poduzetnicima i obrtnicima, bez donacija i sponzorstva svih onih koji vole ovaj DVD, njega ne bi bilo. Osjećam potrebu reći kako smo DVD Kutjevo svi mi Kutjevčani, svi naši prijatelji, svi oni koji su pomogli da DVD Kutjevo bude ono što danas jest. Zahvalni smo svima za svaku kunu uloženu u DVD Kutjevo, za svaku minutu rada, za svaki kamenčić, čavlić, svaku lijepu riječ, riječ ohrabrenja, ali i za svaku riječ prijekora kada je ona dobronamjerna. Sretni smo što DVD Kutjevo postoji 130 godina i nadamo se da će postojati još dugo i biti još uspješnije.

Kutjevo, 29. travanj 2023. godine

Zapovjednik: Tomislav Ašenbrener

Predsjednik: Josip Ašenbrener

vatrogasci letak prva strana

Letak 130g. final DVD Kutjevo Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.