Rebalansom povećan proračun grada Pleternice za 7,39 milijuna kuna, donesena i Odluka o dodjeli Javnih priznanja

Autor: DK

PLETERNICA – Pred vijećnike Gradskog vijeća grada Pleternice na 2. sjednici stavljeno je sedam točaka dnevnog reda o kojim su prijedlozima odlučivali i sve točke većinom glasova ili jednoglasno usvojili.

Nakon polusatnih vijećničkih pitanja vijećnici su odlučivali o Prijedlogu Odluke o izvršenju proračuna Grada Pleternice za prvo polugodište 2017. godine koju su većinom glasova prihvatili.

Pred vijećnicima se našlo Polugodišnje izvješće o radu gradonačelnice grada Pleternice za razdoblje 01. siječanj 2017. godine – 30. lipanj 2017. godine koje je nakon kraće rasprave i određenih pojašnjenja većinom glasova prihvaćeno.

Nakon temeljitijeg izlaganja i pojašnjenja pleterničke gradonačelnice Antonije Jozić većinom glasova prihvaćen je prijedlog Rebalansa Proračuna grada Pleternice za 2017. godinu s pripadajućim Odlukama, o I. izmjeni i dopuni Odluke o usvajanju proračuna Grada Pleternice za 2017. godinu, Programu gradnje objekata komunalne infrastrukture na području grada Pleternice za 2017. godinu, Programu održavanja komunalne infrastrukture na području grada Pleternice za 2017. godinu, Programu javnih potreba u kulturi za 2017. godinu te Programu javnih potreba u športu za 2017. godinu. Gradonačelnica Jozić je istakla kako je proračun u rebalansu povećan za 7,3 milijuna kuna, a razlog tomu je punjenje proračuna i rezultat dobivenih bespovratnih sredstava na natječajima na koja se grad Pleternica prijavio.

Donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću grada Pleternice za razdoblje od 26. lipnja do 31. prosinca 2017. godine, a prihvaćen je Prijedlog Odluke o stjecanju nekretnine neposrednom pogodbom kao i prijedlog Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Grada Pleternice

Vijećnici su prihvatili i prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Pleternice za 2017. godinu. Počasnim građaninom grada Pleternice bit će proglašen fra Jozo Grbeš dok će godišnje nagrade dobiti poduzetnik Elvio Florian koji zapošljava 80-ak radnika na području grada Pleternice, Matea Ostojić, učenica koja je sudjelovala na Međunarodnom turniru prirodoslovaca u Kini, učenik Mario Borna Mjertan, vrhunski informatičar te Hrvatska knjižnica i čitaonica Pleternica, KUD “Orljava” Pleternica i DVD Sesvete.

Više iz kategorije