Ratari rade i čekaju kišu /FOTO/

Autor: D.M.

Temperature zraka su značajno porasle i vrijeme je za prihranu pšenice. Ova kultura ima visok proizvodni potencijal pa se gnojidbom trebaju osigurati sva potrebna hranjiva svojstva u dovoljnoj količini.

Većina ratara koristi KAN gnojivo koje ima naglašenu dušičnu komponentu .U prihrani se koriste i druga kompleksna gnojiva koja pored dušika imaju fosfora i kalija što ovisi o stanju tla s gnojivima, predusjevu i drugom.

Ovoga proljeća je pitanje koliko će ratara gnojidbu obaviti kvalitetno i u količinama koje preporučuju agronomi obzirom na enormi rast cijena umjetnih gnojiva. Gnojidbu su ratari mogli obaviti bez većih teškoća jer zbog dugotrajne suše njive nisu raskvašene i nije bilo problema s kretanjem strojeva.

Rasipači gnojiva su na njivama a ratari očekuju najavljenu kišu koja bi bila spasonosna ne samo za pšenicu već i druge ozime kulture.

Više iz kategorije