Rasprava o proračunu ponovno uzburkala političke strasti

Autor: S.P./D.K.

POŽEGA – Predložene točke dnevnog reda, njih 9, na 26. sjednici Gradskog vijeća grada Požege razmatrali su i većinom glasova prihvatili nazočni vijećnici koji su bili u punom sastavu, za razliku od prethodnih sjednica.

Aktualna pitanja gradonačelniku uputilo je nekoliko vijećnika od koji su neka bila pomalo nerazumljiva posebice ona od vijećnika Kazimira Baloga prema gradonačelniku Neferoviću za koja bi se moglo reći da se nije znalo što je s njima “pjesnik htio reći”. Što god dalje vrijeme odmiče približavajući se koncu četverogodišnji mandat aktualnog saziva Gradskog vijeća postaje sve nerazumljivije da li je vijećnik Balog uz vladajuću garnituru grada koja mu je puno toga dobroga osigurala ili nije. Moglo bi se u tom pravcu u tom smjeru razmišljati i prema predsjedniku Gradskog vijeća Nini Smolčiću koji nastoji uvijek s nečim “iskočliti” kako bi dominirao i pokušava pridobiti pozornost javnosti.

Vijećnice Tamara Puač (SDP) koju je zanimala prenamjena katastarske čestice uz požeške bazene i Marija Užar (SDP) koja se zainteresirala oko izgradnje novog Gradskog vrtića i izgradnji Gospodarske zone i Poduzetničkog inkubatora na postavljena će pitanja dobiti odgovor u pisanom obliku.

Vijećnicu Maricu Zovko (SDP) zanimala je problematika oko vodoopskrbnog sustava na jednom crpilištu na što joj je gradonačelnik Neferović odgovorio da je to pitanje za Tekiju, a ne za njega. Vijećnica Zovko inzistirala je da odgovor dobije od gradonačelnika, a ne od Tekije, što će također biti u pisanom obliku do naredne sjednice Gradskog vijeća.

Miro Rašić, nezavisni vijećnik, uputio je “jednostavno pitanje” u kojem ga je zanimalo da li se itko interesirao ili bolje reći zainteresirao oko nadzora i realizacije kreditnog zaduženja odnosno je li itko pitao gradonačelnika i službe u gradu Požegi po tom pitanju, na što baš nije dobio razumljiv odgovor.

Vijećnica Blagojka Leko (HDZ) postavila je pitanje i predložila da se predoči bilanca rada novih Gradskih bazena za koje se naglasilo da su radili u pozitivi.

Nakon vijećničkih pitanja pri usvajanju dnevnog reda predsjednik Gradskog vijeća Nino Smolčić predložio je da se ne razmatra i ne predložena 8. točka dnevnog reda točnije Prijedlog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Požege što je kao takav prijedlog i prihvaćen. Koji je zapravo pravi razlog tom i takovom prijedlogu može se samo pretpostaviti!?

Ostale točke dnevnog reda u većinom glasova prihvaćene, Izvješće gradonačelnika o radu za razdoblje od 1.siječnja do 30.lipanja, Prijedlog Zaključka o korištenju prorčunske zalihe za lipanj, srpanj i kolovoz, Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji, Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine i dijela nekretnine, Prijedlog odluke o o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Orljava – autobusni kolodvor, Prijedlog Odluke o najpovoljnijem ponuditelju za održavanje horizontalne signalizacije te Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o unutarnjem ustrojstvu upravnih tijela grada Požege.

Nakon što je zamjenik gradonačelnika Mario Pilon obrazložio polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna grada Požege za 2016. godinu “frcale su iskrice” između gradonačelnika Vedrana Neferovića i SDP-ovca Zdravka Ronka koji je svatko od njih držao svoju stranu kao i za uvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji grada Požege za 2015. godinu. Polemika se povela i oko opravdanosti i neopravdanosti kreditnog zaduženja od 35 milijuna kuna kojim je, kako se moglo čuti od gradonačelnika Neferovića, ostvaren projekt bazena (koji je svoju opravdanost već pokazao), ostvaruje se projekt Trga Sv. Terezije Avilske, a vrlo uskoro kreće i novi dječji vrtić.

Vijećnik Zdravko Ronko se posebno osvrnuo na na ostvarenje prihoda od poreza, koji je pitao kako će Gradsko vijeće reagirati na najavljeno daljnje povećanje neoporezivog dijela dohotka koje će se odraziti, kako je rekao, četiri puta više na proračunske prihode od onog koje je bilo za vrijeme Vlade Zorana Milanovića koje se žestoko kritiziralo.

Polemika se vodila o oko prihoda od pomoći iz fondova EU i investicija koje je Ronko nazvao vrhuncem gluposti i nesposobnosti jer se financiraju iz kredita koji će svima prisjesti.

 

 

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci:

Translate »