Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem uz bolji informacijski sustav

Autor: Požega Portal

Poljoprivredno zemljištePOŽEGA / ALILOVCI – U sklopu Županijske stočarske izložbe u Alilovcima, koja će se održati u nedjelju, 14.rujna 2014. godine održat će se prezentacija o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem i Informacijskom sustavu što bi svakako trebalo biti interesantno kako za poljoprivredne proizvođače tako i za jedinice lokalne uprave.

U Požeško-slavonskoj županiji trenutačno je slobodno za raspolaganje 15,3 tisuća ha državnog poljoprivrednog zemljišta. Agencija za poljoprivredno zemljište je u 2014. raspisala 81 javni poziv za gotovo 11 tisuća hektara državnog zemljišta.

Prezentaciju o raspolaganju državnim poljoprivrednim zemljištem i Informacijskom sustavu, koji omogućuje pregled državnog poljoprivrednog zemljišta održati će predstavnik Agencije za poljoprivredno zemljište, načelnik Odjela u Agenciji, Ivan Jurič, dipl.ing. koja će biti održana u Alilovcima, u nedjelju s početkom u 15 sati, u Vatrogasnom domu.

Državno poljoprivredno zemljište daje se u zakup na rok od 50 godina putem javnog poziva. Zahtjev za prikupljanje dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za zakup jedinici lokalne samouprave može podnijeti zainteresirana fizička ili pravna osoba Općine i gradovi zahtjeve dostavljaju Agenciji koja na temelju zaprimljene dokumentacije raspisuje javni poziv za zakup. Odluku o dodjeli zakupa donosi Agencija na prijedlog Povjerenstava čine tri predstavnika Agencije i dva predstavnika jedinice lokalne samouprave na čijem području se zemljište nalazi.

Agencija za poljoprivredno zemljište predstavila je 3. rujna  2014. u Zagrebu u Ministarstvu poljoprivrede Informacijski sustavza raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištemkoji će omogućiti pregled državnog poljoprivrednog zemljišta, kao i brže, kvalitetnije i transparentnije raspolaganje njime te kontrolu državnog zemljišta koje se daje u zakup. Uvođenje novog sustava stajalo je 400 tisuća kuna. Sustav će biti dostupan javnosti u 2015. na način da će svaki zainteresirani građanin imati u svakom trenutku uvid u raspoloživo državno poljoprivredno zemljište.

Hrvatska trenutno raspolaže sa 738.125,52 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta, najvećim djelom oranica (261,96 tisuća ha) i pašnjaka (399,63 tisuća ha).. Neiskorišteno je gotovo 60 posto tog zemljišta a najviše ga kao takvog ima u Ličko-senjskoj županiji.

(Foto: Ilustracija, pozega.eu)

Komentiraj: