RAŠIĆ: Samo ZAJEDNO i SLOŽNO možemo naprijed (foto)

 

KUZMICA – Udruga građana koja se bavi očuvanjem kulturne spomeničke baštine na području kuzmičke župe “Građanska inicijativa Kuzmica”  organizirala je radnu akiju čišćenja i krčenja raslinja na utvrdi Viškovačkog grada. Takve aktivnosti udruga organizira redovito svake godine, pa je tako ova povijesna tvrđava urednija i pristupačnija prolaznicima, izletnicima i planinarima kao i svim drugim znatiželjnicima koji proučavaju i istražuju ovakve objekte.

Važno je napomenuti da su volonteri građanske inicijative Kuzmica već ranije postavili info panoe i putokaze, te obilježili planinarske staze do Viškovačke utvrde. Ovih dana se uređuje i planinarska staza od kurije Kušević u Kuzmici do Viškovačkog grada koja je duža, a planinarima izletnicima također zanimljiva.

Stari bunara kod kurije “Kušević”

– Ove aktivnosti radimo u suradnji sa planinarskim društvom “Sokolovac” koji se uvijek odazovu na naše inicijative – ističe Miro Rašić, predsjednik ove vrijedne udruge. Oni su otvoreni za suradnju sa drugim udrugama i institucijama.

-Naše ideje i aktivnosti su sve prepoznatljivije u javnosti pa je suradnja sa lokalnim i državnim institucijama na sve većoj razini što potvrđuje i odaziv svih koji mogu i žele pomoći u našim projektima. Gotovo u svim aktivnostima bez problema dobivamo razne suglasnosti koje zatražimo od subjekata koji su nadležni za područje djelovanja naše udruge. Donacije i pomoć pojedinaca i tvrtki ne izostaje tako da je u tijeku i postavljanje sjenica za odmor kod kurije “Kušević”, te na Viškovačkom gradu. U tijeku smo ishođenja potrebitih dozvola i suglasnosti za obnovu starog bunara na kuriji “Kušević” koji također želimo ove godine realizirati. Sve u svemu, sve što možemo realizirati sami realizirati ćemo, a paralelno s tim lobiramo i “pritišćemo” institucije da konačno obnove sve ove povijesne i kapitalne lokalitete kojima će ovaj kraj dobiti dodatno na vrijednosti i značaju za sve koji žele posjetiti našu Požeštinu – zaključio je Miro Rašić. Dodaje da od stare hidrocentrale u Kuzmici nisu i neće odustati jer postoje mnoge opcije za obnovu ovog objekta kao i što postoje razni natječaji ministarstava i fondova EU za što redovito apeliraju kod gradonačelnice Pleternice Antonije Jozić za obnovu Munjare vjerujući da će ova vladajuća garnitura u Pleternici naći rješenje oko ovog objekta. Zbog svega toga  Miro Rašić je vidno optimističan kao predsjednik ove, jedne od rijetkih udruga koje se bave očuvanjem spomeničke baštine u ovim krajevima.

0 Comment

Send a Comment