Projekt “Reciklažno dvorište u općini Jakšić” – početna konferencija

Autor: PROMO

Općina Jakšić nositelj je projekta “Reciklažno dvorište u Općini Jakšić” vrijednog 2.642.509,25 kuna kojeg s 85 posto sufinancira Europska unija iz Europskog kohezijskog fonda Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. Trajanje projekta je 24 mjeseca, dvorištem će, kako je predviđeno i Zakonom, upravljati Komunalac d.o.o Požega, a detalji projekta predstavljeni su danas na početnoj konferenciji.

Uspostavom reciklažnog dvorišta na području Općine Jakšić stvara se temelj unapređivanju sustava gospodarenja posebnim kategorijama otpada s naglaskom na otpadnu ambalažu, koja će se prikupljati u reciklažnom dvorištu te isporučivati ovlaštenom uporabitelju.

-Cilj projekta je unaprjeđenjem sustava gospodarenja komunalnim otpadom povećati postotak odvajanja papira, plastike, stakla, metala, biorazgradivog i drugog problematičnog otpada u ukupnoj količini komunalnog otpada čime će se smanjiti masa komunalnog otpada koji se odlaže na odlagalište.Korištenjem reciklažnog dvorišta i ispravnim informiranjem javnosti slažu se dijelovi uspostave cjelovitog sustava gospodarenjem otpadom u kojem taj otpad u konačnici postaje vrijedna sirovina – predstavio je projekt konzultant Mario Šostar.

U sklopu projekta predviđene su i informativno-obrazovne aktivnosti pri čemu će se održati četiri radionice za kućanstva. S obzirom na to da je zaštitu okoliša kroz odvojeno prikupljanje otpada potrebno približiti i djeci kroz sustav odgoja i obrazovanja, za najmlađe će biti pripremljena posebna brošura kako bi učili kroz igru te organizirana natjecanja odvajanju otpada “Zeleni mališani”.

-Ovih dana potpisat ćemo i ugovor s izvođačem radova za izgradnju reciklažnog dvorišta. Do izgradnje reciklažnog dvorišta Općina Jakšić, mještani naše općine i sva naselja uz dogovor Grada Požege, Općine Jakšić i Komunalca d.o.o. koji je naš partner, mogu sav otpad besplatno odvoziti u Reciklažno dvorište u Požegi. Vjerujem kako će već od sredine iduće godine biti u funkciji i reciklažno dvorište u Općini Jakšić – naglasio je načelnik Ivica Kovačević.

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: