Pripremite glomazni otpad i izvezite ga na svoju okućnicu

POŽEGA – Komunalac Požega d.o.o. objavio je na svojim internetskim stranicama da od petka počinje odvoz glomaznog otpada na području grada Požege i prigradskih naselja. Prema Planu odvoza glomaznog otpada za 2017. godinu Komunalac Požega d.o.o. za komunalne djelatnosti odvozit će glomazni otpad

u petak, 15.9.2017.

U ULICAMA:

A.STARČEVIĆA, E.PODUBSKOG, FRA GRGE MARTIĆA, FRA GRGURA ČEVAPOVIĆA, FRA KAJE ADŽIĆA, H.TOMIĆ, I.ČAKALIĆA, J.ANDRIĆA, J.PAVIŠEVIĆA, M.TRNINE, P.RADIĆA, RUDINSKA, SV.L.MANDIĆA, V.JUSTA, V.NOŽINIĆ, ZELENA, Z.KUNC, ZRINSKA, Đ.BASARIČEKA, DR.PERNARA

BANA BORIĆA, BANA E.DERENČINA, BANA J. JELAČIĆA, BANA P. ŠUBIĆA, BANA P. BERISLAVIĆA, G. NINSKOG, KNEZA DOMAGOJA, KNEZA LJ. POSAVSKOG, KNEZA MISLAVA, KNEZA TRPIMIRA, KNEZA VIŠESLAVA, KRALJA DRŽISLAVA, KRALJA KREŠIMIRA, KRALJA P. SVAČIĆA, KRALJA TVRTKA, KRALJA ZVONIMIRA

A.HEBRANGA, HRVATSKIH BRANITELJA, ILOČKA, MLINSKA,  OSJEČKA, RATARNIČKA

te u NASELJIMA:

BANKOVCI, KRIVAJ, KUNOVCI, MARINDVOR, NOVI ŠTITNJAK, ŠTITNJAK

U subotu, 16.9.2017. glomazni će se otpad odvoziti

U ULICAMA:

A.G.MATOŠA, I.MAŽURANIĆA, M.KRLEŽE, O.KUČERE, R.BOŠKOVIĆA,  S.KOLARA, T.UJEVIĆA, V.RADAUŠA, V.NAZORA, VODOVODNA

A.MIHANOVIĆA, CVJETNA, DALMATINSKA, D.CESARIĆA, DOMOBRANSKA, DR.F.POTREBICE, I.G.KOVAČIĆA, J.E.TOMIĆA, J.PAVIČIĆA, J.RUNJANINA, J.KEMPFA, M.GUPCA, ORLJAVSKA, PRIMORSKA, SLAVONSKA, V. BABUKIĆA, ŽUPANIJSKA

B.HANŽEKOVIĆA, B.PAVLOVIĆA, CERNIČKA, DR.A.ŠERCERA, DR.A.ŠTAMPARA, DR.A.ŠVARCA, DR.M.KOŽIĆA, E.DRAGMAN, E.KVATERNIKA, FRANKOPANSKA, J.BUTURCA, L.MATAČIĆA, LUKA, M.KUNTARIĆA, PAKRAČKA, SV.V.PAULSKOG,  VARELOVAC, V.IVIČIĆA, V.KORAJCA, 123.BRIGADE

te u NASELJIMA:

DONJI EMOVCI, EMOVAČKI LUG, GORNJI EMOVCI, NOVA LIPA, STARA LIPA, UGARCI

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim ulicama i naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. do četvrtka 14. rujna 2017. (za odvoz u petak, 15. rujna), odnosno do petka, 15. rujna (za odvoz u subotu, 16. rujna) do 13 sati, na tel. broj 316–878. Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno sakupiti na hrpu unutar svoje okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose.

Raspored odvoza glomaznog otpada: http://www.komunalac-pozega.hr/images/Raspored_odvoza_glomaznog_otpada_u_2016.pdf

Popis vrsta glomaznog otpada: http://www.komunalac-pozega.hr/images/NAPUTAK_O_GLOMAZNOM_OTPADU.pdf

 

0 Comment