Pripreme tla za proljetnu sjetvu jedan od najvećih poslova požeških ratara

Autor: D.M.

U tijeku je jedan od najvećih ovogodišnjih poslova požeških ratara, sjetva kukuruza, soje i suncokreta. Tlo je prosušeno  i  pripreme tla sjetvospremačima za sjetvu obavljaju se bez većih teškoća.

Inače, kraj travnja je optimalno vrijeme za sadnju. Većina ratara je prošle jeseni pripremila tlo zaoravanjem takozvane zimske brazde čime su zaštitili vlagu u dubljim slojevima tla. To se sada pokazalo dobro obzirom da je bilo manje padalina ovog proljeća.

 Osim sjetve, rade se i drugi poslovi, a u prvom redu zaštita i prihrana pšenice. Cijene repromaterijala i zaštitnih sredstava su visoke pa će mnogi ratari gnojiti manjim količinama umjetnih gnojivima nego što preporučuju agronomi.

Više iz kategorije