PRIPREME ZA OVOGODIŠNJI GLAZBENI FESTIVAL U POŽEGI: Otvoren natječaja za nove skladbe dvije večeri „Aurea fest 2018.“

POŽEGA – Vijeće festivala „Aurea fest“ raspisalo je natječaje za nove skladbe za Aurea fest popularne glazbe i Aurea fest Zlatne žice Slavonije 2018. koji će se održati na Trgu svetog Trojstva u Požegi i to 31. kolovoza i 2. rujna 2018. godine.

Kriterij za odabir skladbi je isključivo umjetnička vrijednost, s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

-Radovi se moraju predati najkasnije do 30. travnja 2018. godine, a objava rezultata natječaja uslijedit će do 1. lipnja 2018. godine. Prijaviti se mogu finalne master snimke ili demo verzije pjesama, pod uvjetom da finalna master snimka bude predana do 31. svibnja ove godine- ističe Josip Ralašić, prodirektor „Aurea festa“.

Skladbe se prijavljuju se isključivo putem e-maila josip.ralasic@aurea-fest.com za Aurea fest popularne glazbe, te putem e-maila krunoslav.drazic@aurea-fest.com za Aurea fest Zlatne žice Slavonije.

Tekst Natječaja za Aurea Fest popularne glazbe 2018. u cijelosti možete pronaći u prilogu ovoga maila, kao i na poveznici:  http://bit.ly/2EL03x4

Tekst Natječaja za Aurea Fest Zlatne Žice Slavonije 2018. u cijelosti možete pronaći u prilogu ovoga maila, kao i na poveznici: http://bit.ly/2CgqSHR

Aktualnosti Aurea festa 2018. moći ćete pratiti na službenim web stranicama te na službenim Facebook i Instagram stranicama Festivala.

 

 

0 Comment