Požeško Društvo energetičara na stručnoj ekskurziji u Baranji: Posjeta Bioplinske elektrane Mitrovac

Autor: DK

POŽEGA -Požeško Društvo eneregtičara u sklopu stručne ekskurzije posjetilo je kompleks Mitrovac u Baranji, koji je primjer uspješne sinergije ekološki napredne stočarske proizvodnje, obnovljivih izvora energije i proizvodnje povrća.

Kompleks Mitrovac sastoji se od farme mliječnih krava kapaciteta 2.000 grla sa sunčanom elektranom, bioplinske elektrane snage 2 MW i staklenika za hidroponsku proizvodnju grapolo rajčice površine 4,5 hektara. Bioplinska elektrana Mitrovac predstavlja najstabilniji obnovljivi izvor energije i doprinosi stabilnosti nacionalnog elektro-energetskog sustava i primjer je uspješnog sinergijskog djelovanja jer farma osigurava dio sirovina potrebnih za proizvodnju bioplina. Bioplinska elektrana proizvodi električnu i toplinsku energiju, a staklenik koristi toplinsku energiju za cjelogodišnju proizvodnju rajčice. Sve iskoristive otpadne sirovine s farme razgrađuju se u bioplin a bioplinsko postrojenje ostvaruje više od osam tisuća radnih sati u punom kapacitetu. Korištenjem obnovljivih izvora energije doprinosi se smanjenju stakleničkih plinova i smanjuju se troškovi poslovanja.

Na stručnoj ekskurziji sudjelovalo je 50 članova Društva energetičara.

/Foto: M.V./

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: