Požeški vijećnici usvojili proračun za 2022. godinu težak više od 194 milijuna kuna

Autor: pozega.hr

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege većinom glasova usvojen je Proračun za 2022. godinu u iznosu 194.565.000,00 kuna, s projekcijama za 2023. koje su planirane u iznosu 189.130.500,00 kuna, te za 2024. u iznosu 159.685.400,00 kuna. Ovim Proračunom i projekcijama za 2023. i 2024. godinu planiraju se velike investicije i projekti iz različitih područja djelokruga rada Grada, a to se prvenstveno odnosi na projekt Požeške bolte, izgradnju vrtića, ulaganja u sportske objekte, izgradnju prometnica, povijesnog arhiva i drugih. Također je planirano intenzivno pripremanje, apliciranje i provođenje projekata uz sufinanciranje iz pomoći EU i državnog proračuna. Osim kapitalnih ulaganja koja su glavna značajka ovog proračuna, kontinuirano se provode programi javnih potreba u kulturi, sportu, odgoju i školstvu, socijalnoj skrbi, turizmu i suradnja sa ustanovama Grada Požege.

– Događaju se pozitivne stvari i nadamo se da će se taj trend nastaviti. Jučer smo dobili 4,5 milijuna kuna kao sufinanciranje sufinanciranja kod projekta Aglomeracije što nije bilo planirano i nismo se nadali da će to biti odobreno, a to je oko 50% sredstava koje smo trebali sufinancirati. U ponedjeljak trebamo potpisati ugovor za 3,5 milijuna kuna sufinanciranje sufinanciranja projekta Požeške bolte što također nije moralo biti. U proračunu za sljedeću godinu vodili smo računa o tome da poziciju koja je bila zapostavljena duži niz godina, program ulaganja u komunalnu infrastrukturu, značajno povećamo jer želimo tijekom sljedeće godine realizirati što više toga. U tom dijelu imamo i najviše primjedbi građana koje su opravdane i to želimo na određeni način ispraviti. Isto tako, nastojali smo uravnotežiti troškove i ulaganja na pojedinim pozicijama pa smo, između ostalog, kod sporta napravili određene promjene, smanjili smo kod korisnika određena sredstava za sljedeću godinu, a ta sredstva su se prelila na druge pozicije, kao recimo na infrastrukturu. Gdje god smo smatrali da su troškovi nerealni, smanjili smo ih. Otvorili smo prostor za katalog projekata, bez obzira što će se od toga u kojem periodu realizirati. Time smo otvorili i pitanje projektiranja dječjeg vrtića, tržnice s podzemnom garažom, a moramo riješiti i pitanje sportskih objekata. Moram reći da je u planu i izgradnja nove škole u Babinom vir. Pristupili smo izradi projektnog zadataka jer je u postojećim školama nemoguće riješiti neke potrebe i sadržaje. Sve to je ugrađeno u proračun na način da proračun ne bude smetnja za izradu projektne dokumentacije i stvaranja uvjeta za prijave na natječaje. – pojasnio je gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić.

Gradski vijećnici raspravljali su i o II. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Požege za 2021. godinu. Kako stoji u objašnjenju II. izmjena i dopuna Proračuna, one se donose radi uravnoteženja prihoda i rashoda s njihovim ostvarenjem i projiciranim ostvarenjem do kraja godine. Uz drugi rebalans proračuna, vijećnici su usvojili izmjene i dopune Plana razvojnih programa, izmjene i dopune Programa rada upravnih tijela Grada Požege, prijedlog Programa o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i školstvu, socijalnoj skrbi, sportu i turizmu.

Vijećnici su usvojili i II. Izmjene Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, II. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Požegi i prigradskim naseljima za 2021. godinu, te II. Izmjene Odluke o rasporedu sredstava naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021. godinu.

Gradski vijećnici usvojili su program rada Upravnih tijela, program javnih potreba u kulturi, sportu, predškolskom odgoju i školstvu, socijalnoj skrbi i turizmu, a usvojen je i prijedlog programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2022. godinu, kao i program korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Požegu u 2022. godini, te Odluka o parkiranju.

Jednoglasno je usvojena i Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Požege za 2022. godinu, kao i Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja urbanog područja Grada Požege za razdoblje od 2021. do 2027. Strategija razvoja urbanog područja je akt strateškog planiranja u okviru politike regionalnog razvoja koji služi kao multi-sektorski strateški okvir kojim se planira razvoj urbanoga područja kao cjeline unutar jasno definiranog vremenskog razdoblja, odnosno predstavlja preduvjet za korištenje ITU mehanizma za sedmogodišnje razdoblje u skladu s višegodišnjim financijskim okvirom kohezijske politike Europske unije. Cilj izrade strategije razvoja urbanoga područja je definiranje zajedničkih smjerova razvoja urbanoga područja, predlaganje zajedničkih pravaca djelovanja, olakšavanje provedbe zajedničkih projekata – drugim riječima razvoj „zajedničke strateške vizije“ koja nadilazi administrativne granice i stvara sinergije koje koriste urbanom području u cjelini.

Također, jednoglasno su usvojene Odluka o subvencioniranju obrta za čuvanje djece na području Grada Požege te Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju smještaja djece u privatnim predškolskim ustanova na području Grada Požege. Sukladno ovim odlukama, roditelji koji koriste usluge obrta za čuvanje djece, koji ima sjedište na području Grada Požege imaju pravo na subvencioniranje usluge čuvanja djece u iznosu od 600,00 kn mjesečno po djetetu, dok se udio Grada Požege u cijeni koštanja programa predškolskog odgoja za redovne programe  koji se provode u predškolskim ustanovama na području Grada Požege povećava sa dosadašnjih 600,00 kn na iznos od 800,00 kn po djetetu, za djecu čiji roditelj ima prebivalište na području Grada Požege.

Na dnevnom redu bio je i prijedlog Odluke o kupnji poslovnog prostora, k.č.br. 2104, u k.o. Požega. Grad Požega suvlasnik je i etažni vlasnik navedene nekretnine, a riječ je o zgradi Muzeja u Požegi na adresi Ulica Matice hrvatske 3. Poslovni prostor koji je predmet ovog pravnog posla kupoprodaje nalazi se u prizemlju, a u naravi predstavlja Frizerski salon „Straka“. Budući da je sklapanje pravnog posla kupoprodaje predmet odlučivanja na ovoj sjednici Gradskog vijeća, napominje se da je u interesu Grada Požege zbog pravnog statusa zgrade Muzeja kao spomenika kulture, ali i zbog same prirode muzejske djelatnosti nakon dovršetka projekta „Požeške bolte“, da bude upisan kao jedini vlasnik cijele te nekretnine kao jedne jedinstvene cjeline.

– Rješavamo vrući krumpir iz nekih ranijih razdoblja i došli smo do toga da se jedino na ovaj način može trajno riješiti problem da Grad bude stopostotni vlasnik cijele zgrade. Ovaj iznos je unutar 1% procijenjene vrijednosti. Grad će imati ultimatum da se svi sudski postupci koji su pokrenuti od strane prodavatelja povuku i da ugovor sadrži klauzulu da nema nikakvih naknadnih potraživanja po bilo kojoj osnovi. – kazao je gradonačelnik.

Usvojena je i Odluka o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Požege za razdoblje 2015. – 2020. godine, a izabrani su i članovi Savjeta mladih Grada Požege.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek