Potrebe slijepih i slabovidnih osoba sve veće za “videćim pratiteljem”

Autor: D.K.

POŽEGA – Provedba trogodišnjeg projekta “Videći pratitelj” koji završava krajem ove godine svakako bi se trebala nastaviti, za što se očekuje odluka resornog Ministarstva socijalne politike i mladih.

Uslugu videće pratiteljice slijepim i slabovidnim osobama pruža Ivana Štefanac koju uslugu koristi ograničen broj članova iz više opravdanih ili ne opravdanih razloga.

-Radim od 2013. godine kao videći pratitelj putem programa kojeg provodi Ministarstvo socijalne politike i mladih. To je trogodišnji program koji ističe sa 31.prosinca ove godine. Videći pratitelj pruža usluge slijepim osobama koje žive same i koje su u ne samostalnom kretanju prilikom obavljanja različitih socijalnih aktivnosti, odlaska liječniku, na specijalističke preglede u nabavke, poštu, banku i dr. Pomažem i u obuci u obavljanju kućanski i administrativnih poslova, a pratim ih i na aktivnosti prilikom dolaska u Udrugu. Pravo na videćeg pratitelja imaju osobe koje žive same i osobe koje su nesamostalne u vidu pratnji. Očekujemo da će prema novoj uredbi pravo na videćeg pratitelja imati svi članovi udruge jer su potrebe velike i opravdane. Sada ima 20 korisnika koje koriste uslugu videćeg pratitelja – ističe videća pratiteljica Ivana Štefanac te naglašava kako ona radi na pola radnog vremena ali prema potrebi radi i duže.

Potrebno je da se što više pomogne slijepim i slabovidnim osobama jer one trebaju pomoć. Iz tog razloga je za očekivati da će se angažirati više osoba koje će biti u ulozi videćeg pratitelja uz povećanje radnog vremena na osmosatno što je do sada u požegi bio slučaj da je videća pratiteljica radila na pola radnog vremena.

 

Više iz kategorije