Požega.eu
Promjena teme
Prijava
Pretraži Požega.eu

Popravlja se stanje s odvodnjom oborinskih voda u Požegi

PRIJE 1 TJEDAN
TEKST: D. Krstanović

Prijavite se da možete ocijeniti članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prilagodba teksta
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED
Požega.eu | Popravlja se stanje s odvodnjom oborinskih voda u Požegi Požega.eu | Popravlja se stanje s odvodnjom oborinskih voda u Požegi

PRIJE 1 TJEDAN
TEKST: D. Krstanović

Prilagodba teksta ▼
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

Nedavne i sve učestalije poplave urbane sredine Grada Požege uzrokovane ekstremnim oborinama, poput one u svibnju 2023., potaknule su potrebu za analizom infrastrukturnih objekata namijenjenih odvodni čiji standardi više ne zadovoljavaju trenutne niti buduće potrebe. Uzroci urbanih poplava u Požegi i okolnim naseljima su višestruki i složeni, a očekuje se da će se, pod utjecajem klimatskih promjena, rizik od poplava i dalje povećavati. Stoga je bilo nužno temeljito osmisliti, a u konačnici i provesti mjere unaprjeđenja sustava urbane odvodnje, poboljšanja upravljanja sustavom oborinske odvodnje te razvoj sustava za upravljanje rizicima od poplava uzrokovanih ekstremnim oborinama.
Grad Požega je kritički pristupio ovom problemu te je u prosincu 2023.godine Centar Građevinskog fakulteta d.o.o. izradio studijsku dokumentaciju „Okvirni program aktivnosti za unaprjeđenje upravljanja rizicima od poplava na urbanom području Grada Požege kroz mjere prilagodbe klimatskim promjenama“
Navedena studija prepoznaje i valorizira postojeće probleme u sustavu upravljanja rizicima od urbanih poplava te daje preporuke za unapređenje sustava kroz tehničke, upravljačke i pravne aspekte, što je ključno za povećanje otpornosti grada Požege na buduće klimatske izazove. Kao jedan od glavnih problema prepoznat je sadašnji mješoviti sustav odvodnje, koji kombinira prihvat oborinskih i otpadnih voda, a zbog intenzivne stambene izgradnje u Gradu nije dimenzioniran za prihvat svih oborinskih voda, što dovodi do izlijevanja tijekom većih oborina.
Tekija d.o.o., tvrtka odgovorna za održavanje sustava u suradnji sa stručnim službama grada Požege, kontinuirano radi na unapređenju i proširenju infrastrukture, uključujući izgradnju novih kanalizacijskih mreža i rekonstrukciju postojećih sustava. S obzirom na učestale poplave izazvane ekstremnim oborinama na urbanom području Grada Požege, posebice na području Babinog Vira, studijskom dokumentacijom utvrđena je potreba za preciznim terenskim mjerenjima količina oborina, brzina tečenja u sustavu odvodnje, dubina vode i protoka.


Iz navedenih razloga Tekija d.o.o. sklopila je ugovor sa specijaliziranom tvrtkom za takvu vrstu radova Flow-ing d.o.o iz Novske u okviru kojeg je definirano 25 točaka mjerenja hidrauličkih parametara (protok, dubina vode, brzina tečenja), postavljanje 2 kišomjera, te 3 mjerenja nivoa razine vode u Orljavi i Vučjaku..
Mjerenja se provode u dužem vremenskom periodu kako bi se prikupili stvarni podaci o funkcioniranju sustava odvodnje tj. utvrdila ovisnost sustava o količini padalina te njihov stvarni utjecaj na eventualne poplavne događaje.
Podaci dobiveni mjerenjima omogućit će bolje razumijevanje hidroloških procesa kao i identifikaciju ključnih točaka za intervencije i unaprjeđenje sustava odvodnje nakon čega će se sa sigurnošću moći provoditi tehnički zahvati na sustavu odvodnje koji će značajno poboljšati postojeće stanje.


Na sličan način već su provedene aktivnosti na poboljšanju funkcioniranja sustava odvodnje u Zagrebačkoj i Frankopanskoj ulici, na dionici Završje – Novo selo, a u pripremi su zahvati u Novim Mihaljevcima i Marindvoru. Nakon završetka ovih aktivnosti pristupit će se daljnjim mjerenjima i analizi kritičnih područja od kojih je prvo naselje Sajmište u Požegi.
Izvor: tekija.hrOcijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

POŽEGA VREMENSKA PROGNOZA
Izdvojeno
Novo