Ponovni Poziv za javnu raspravu prijedloga V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege

Autor: pozega.hr

Gradonačelnik Grada Požege dana 17. prosinca 2021. godine donio je Zaključak za upućivanje na ponovnu javnu raspravu Prijedloga V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege. Ponovna javna rasprava trajat će 8 dana, u vremenu od 27. prosinca 2021. do 04. siječnja 2022. godine, u prostorijama Grada Požege, Trg Sv. Trojstva 1, u vremenu od 08,00 do 15,00 sati svakog radnog dana.

Na javni će se uvid izložiti elaborat prijedloga Plana, dok će se javno izlaganje prijedloga održati 28. prosinca 2021. godine u prostorijama Grada Požeges početkom u 12 sati.

Stručni izrađivač Plana – Zavod za urbanizam i izgradnju d.d. Osijek, u suradnji s Upravnim odjelom za komunalne djelatnosti i gospodarenje Grada Požege, davat će tijekom javne rasprave i na javnom izlaganju potrebna stručna tumačenja.

Pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na prijedlog Plana mogu dostaviti samo sudionici prve javne rasprave, te se ista primaju do zaključenja ponovne javne rasprave 4. siječnja 2022. godine na adresi Grad Požega, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i gospodarenje, Trg Sv. Trojstva 1, Požega.

Primjedbe moraju sadržavati ime, prezime i adresu podnositelja, broj katastarske čestice na koju se primjedba odnosi i tekst primjedbe. Primjedbe koje nisu pristigle u datom roku te koje nisu čitljivo napisane neće se uzeti u razmatranje, sukladno članku 100.

Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.).

Više informacija …

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek