Pleternici i Požegi odobrena značajna sredstva za energetsku učinkovitost

Autor: D.K.

Fond za zaštitu okoliša logoPOŽEGA – Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je odluku o odabiru korisnika sredstava za sufinanciranje projekta energetske učinkovitosti u “zgradarstvu”. Na natječaju su prošla dva prijavljena projekta Grada Pleternice i jedan projekt Grada Požege.

Grad Pleternica je prijavila ukupnu vrijednost investicije, za oba projekta, preko 1,1 milijun kuna. Prijavljene projekte Fond je ocijenio kao opravdanim čime je i prihvatio sufinanciranje 60%  od prihvaćenog iznosa dok će preostali dio sufinancirati Grad Pleternica.

Projekt vrijedan 575 tisuća kuna odnosi na povećanje energetske učinkovitosti zgrade društvene namjene za što će Fond za energetsku učinkovitost izdvojiti nešto manje od 350 tisuća kuna koji se treba realizirati u tekućoj 2014. godini.

Prihvaćen je i projekt energetske obnove zgrade gradske uprave u Pleternici vrijedan 567 tisuća kuna koji se također treba realizirati u tekućoj godini. Fond će za taj projekt sufinancirati 60% od prihvaćene vrijednosti odnosno 340 tisuća kuna.

Grad Požega je također prijavio investiciju za sufinanciranje zgrade Gradske knjižnice i čitaonice koji projekt je vrijedan 16 milijuna kuna. Fond je ocijenio kao opravdana sredstva ulaganja u iznosu od 2,7 milijuna kuna od kojeg će iznosa Fond u 2015. godini sufinancirati 40% odnosno 1,1 milijun kuna.

U Požeško-slavonskoj županiji na ovaj se natječaj od jedinica lokalne uprave jedino još prijavila općina Jakšić za projekt Dječejeg vrtića. Zbog nepotpune dokumentacija prijava nije prihvaćena na što općina Jakšić ima pravo prigovora ako smatra da je dostavljena dokumentacija zadovoljavala traženim kriterijima.

U roku od šest mjeseci gradovi Pleternica i Požega trebaju provesti postupak javne nabave i izabrati najpovoljnijeg ponuditelja. Sklopljeni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem treba se dostaviti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost uz koji se trebaju dostaviti i drugi dokazi o ispunjavanju uvjeta, troškovnik s pripadajućom rekapitulacijom troškovnika kao i drugu dokumentaciju koju zatraži Fond kako bi se mogao zaključiti konačni ugovor o sufinanciranju odobrenih projekata.

 

Više iz kategorije