Osvrt SDP-ovih vijećnika na sjednicu Županijske skupštine

POŽEGA – Vijećnici SDP-a u Županijskoj skupštini Požeško-slavonske županije, Bruno Horvat i Željko Samardžija na tiskovnoj su se konferenciji osvrnuli za zadnju sjednicu tog tijela. Na tiskovnoj konferenciji bio je i prim. dr. sc. Marijan Cesarik.

Bruno Horvat ističe kako je Klub vijećnika SDP-a u Požeško Slavonskoj županiji glasao protiv polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2017 godinu zbog brojnih razloga i primjedbi, a najviše smo dali osvrt na gospodarstvo.

-Sve izjave župana pokazuju iluziju o poticanju i razvoja gospodarstva, no kako to izgleda u praksi najbolje pokazuju sljedeći podaci. Plan proračuna za 2017 godinu u stavci gospodarstvo predviđa 36.578.300,00 kuna dok je polugodišnje izvršenje istoga 1.152.507,64 ili samo nevjerojatnih 3,15 % od plana što zapravo daje zaključiti da se nije gotovo ništa od plana ostvarilo. Za razvoj poduzetništva i obrtništva je je planirana subvencije 50.000,00 kuna a u pola godine nije ostvareno ili realizirano ništa. Također moramo konstatirati da u okviru postojeće navedene gospodarske aktivnosti imate i subvencioniranje kamata na odobrene kredite. U 2017 godini je planirano 180.300,00 a u polovici godine je izvršeno svega 27.766,41 ili 15,40%  što je gotovo veliko ništa. Ovime se postavlja  pitanje kakvi su to gospodarski programi i subvencije za koje nema ili gotovo nema interesa jer za ne povjerovat je da u našoj županiji nema gospodarskih subjekata koji imaju poduzetničke inicijative. Zaključujemo da ili nisu informirani ili ova sredstva koja su planirana u proračunu su samo napisana kao mrtvo slovo na papiru. Po pitanju programa Razvoj poljoprivrede također moramo konstatirati da su rezultati loši i gotovo poražavajući iz činjenice da smo mi pretežno poljoprivredni kraj. Plan proračuna za 2017 godinu je predvidio za razvoj poljoprivrede skromnih 1.612.000,00. Od navedenog iznosa u pola godine se je ostvarilo 216.092,65 kn ili malih 13,41%. U okviru aktivnosti u funkciji razvoja poljoprivrede su i subvencije koje su predviđene proračunom za 2017 u iznosu od 70.000,00 kuna od čega je realizirano 0,00. Dok primjerice ostali rashodi u navedenoj poziciji su 56.300,00 kuna. Kreditiranja u poljoprivredi su u ovom polugodišnjem izvješću realizirana sa svega 11.575,90 ili 9,65 od plana. Poticanje razvoja stočarstva u našoj županiji u pola godine je realizirano sa nešto više od 38.000 kuna a plan za cijelu godinu je 180.000,00 kn ili 21,19 % od plana. Svi zajedno se zaklinjemo da ćemo napraviti sve da naša mladost ostane u našoj županiji u svojim mjestima i selima međutim gledajući u realizaciju proračuna za ruralni razvoj možemo iščitati nešto sasvim drugo. Od planiranih 300.000,00 kn realizirano je minornih 11.700,00 kuna ili 3,90 %. U lošoj prezentaciji i realizaciji programa, našlo  se i lovstvo koje je realizirano sa svega 3,5 % od plana, te razvoj turizma kroz Turističku zajednicu Požeško slavonske županije koja nije realizirala svoje programe ili u vrlo malom obliku manje od 25 % realizacije od plana. Iz svega navedenog,  nažalost moramo konstatirati da svi navedeni gospodarski programi moraju doživjeti svoj organizacijski redizajn, te da se navedeni aranžmani i projekti moraju transparentno odraditi kako  smo i govorili kroz našu predizbornu kampanju – iznio je Horvat.

Osvrt na neke točke na sjednici napravio je i Željko Samardžija.

-Prijedlog Odluke o pristupanju Požeško-slavonske županije trgovačkom društvu sa ograničenom odgovornošću Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske  županije d.o.o. i Prijedlog Društvenog ugovora Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. smo kao Klub vječnika SDP-a odbili s ciljem dugoročne zaštite naših građana od vrlo podređenog položaja u ovim društvima.  Vrlo loše odluke u županiji, kroz dugi niz godina, kako je otpad smeće doveli su nas pred velike probleme. Gospodarenje otpadom je najveća dugoroćna investicija u Istarskoj županiji koji su prvi ozbiljno krenuli u taj posao.  Posao koji će u budućnosti donositi nova radna mjesta, zaradu i veliku penalizaciju svih koji su otpad gurali daleko od sebe.

Razvojna strategija požeško-slavonske županije donešena u ožujku 2011. i još uvijek na snazi, u Strateškom cilju 2. određuje „Unaprijediti fizičku, gospodarsku i socijalnu infrastrukturu te umanjiti negativne utjecaje na okoliš.“. Citiram Razvojnu strategiju: „PRIORITET 5: Kvalitetno upravljanje prirodnim potencijalima“ Mjera 3. kaže „Sanacija postojećih i izgradnja novih odlagališta otpada, reciklažnih dvorišta, te Centra za gospodarenje otpadom.“ Do danas ova mjera nije spomenuta, ali se Skupštini nameće brzo prihvaćanje dokumenata koji cijeli posao predaje gore navedenim društvima. Prijedlog društvenog ugovora definira poziciju Požeško-slavonske županije u tom društvu u totalno podređenom položaju po  pitanjima donošenja odluka, a sve nove troškove i  gubitke plaćamo 25%. Odlagalište Vinogradine su za vrijeme upravljanja SDP-a sanirane i uređene po visokim standardima o zbrinjavanju otpada i osiguravaju kvalitetno donošenje  odluka u narednom periodu bez žurbe. Naš prijedlog je bio provoditi Županijsku razvojnu strategiju i osnovati Centar za gospodarenje otpadom. „Izvještaj o provedbi Županijske razvojne strategije Požeško-slavonske županije u 2016. godini“ je Izvještaj PANORA o provedenim projektima u Požeško-slavonskoj županiji i njihovom radu, a ne Izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije i nismo  ga prihvatili. Pohvalan je rad PANORA u prošloj godini većina projekata u Izvještaju nije u vezi s strategijom. Iako je Županijska razvojna strategija kvalitetno napravljena 2011. godine, rad i trud stručnog tima je zanemaren, a strateški ciljevi i prioriteti su se definirali u užoj skupini HDZ-a. Danas je vidljivo kako bi bili daleko naprednija županija da smo samo slijedili planske strateške dokumente uz njihovu prilagodbu promjenama u  okružju – dodao je Samardžija.

0 Comment