Održana 6. sjednica Gradskog vijeća Grada Požege

Autor: pozega.hr

Pred vijećnicima Gradskog vijeća na šestoj po redu sjednici našlo se šest točaka dnevnog reda. Tako su vijećnici jednoglasno usvojili prijedlog Odluke o imenovanju ravnateljice Gradske knjižnice Požega kojom se dosadašnja ravnateljica Aleksandra Šutalo imenuje za ravnateljicu na mandat od četiri godine koji počinje teći od 1. prosinca 2021. godine.

– Svojim izgledom i funkcionalnošću Gradska knjižnica Požega pripada među najbolje u Hrvatskoj. Na dodjeli priznanja “Knjižnica godine” Gradskoj knjižnici Požega rekao sam kako je ova titula dobrim dijelom pristigla zahvaljujući ravnateljici koju danas potvrđujete, kao i zaposlenicima koji su prenijeli jednu dušu knjižnice i ona je doista postala jedan od kulturnih centara Požege što mi je posebno drago, a naravno da u tome ravnateljica ima ne malu zaslugu. – rekao je gradonačelnik dr.sc. Željko Glavić.

Potom, Grad Požega je sukladno članku 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara kao ovlaštenik prava prvokupa zaprimio ponudu za kupnju nekretnine koja ima svojstvo kulturnog dobra. Riječ je o nekretnini u Požegi, na adresi Županijska ulica br. 19, katastarska čestica (k.č.br.) 1203/1, Jednoglasno usvojenom odlukom vijećnika Grad Požega odrekao se prava prvokupa predmetne nekretnine, budući u Proračunu Grada Požege za navedeno nisu osigurana potrebna financijska sredstva.

Nadalje, na temelju članaka 14. i 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Grad Požega klasificiran je kao manje urbano područje te ima obvezu izraditi Strategiju razvoja urbanog područja kao preduvjet za korištenje mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja. Uspostava urbanog područja jedan je od prvih koraka u procesu izrade Strategije razvoja urbanog područja. Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027., verzija 2.0, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, definirani su osnovni kriteriji za uspostavu urbanih područja: prostorni kontinuitet urbanog područja i udio dnevnih migracija zaposlenih u središte urbanoga područja od minimalno 30 %. Na temelju definiranih osnovnih kriterija za uključivanje u urbano područje Grada Požege predložene su sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Pleternica, Općina Jakšić, Općina Brestovac, Općina Velika, te Općina Kaptol, što je Gradsko vijeće Grada Požege jednoglasno usvojilo na današnjoj sjednici.

Odlukom o osnivanju Javne ustanove Sportski objekti koja je donesena u travnju 2014. godine, upravljanje sportskim objektima u vlasništvu Grada Požege povjereno je navedenoj ustanovi. Kako je u rujnu ove godine donesena Odluka o prestanku Javne ustanove Sportski objekti Požega potrebno je novim aktom urediti i utvrditi novog upravitelja sportskih građevina u vlasništvu Grada Požege, kao i uvjete upravljanja i korištenja sportskih građevina.

– Odluka o načinu upravljanja i korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Požege se donosi radi uvođenja učinkovitijeg sustava upravljanja i korištenja javnih sportskih građevina i drugih sportskih građevina u vlasništvu Grada Požege čime će se osigurati bolji nadzor nad upravljanjem i korištenjem imovine Grada Požege. Nadalje, u upravljanje sportskim građevinama u vlasništvu Grada Požege povjerava se Požeškom športskom savezu kao upravitelju sportskih građevina, a način upravljanja i korištenja sportskih građevina regulira se ugovorom između Grada Požege i Požeškog športskog saveza. Predloženom Odlukom planira se preuzimanje određenog broja radnika iz navedene Javne ustanove u Požeški športski savez i gradsku upravu, ovisno o vrsti poslova koje obavljaju. – pojasnila je Maja Petrović, pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti.

I ova je Odluka jednoglasno usvojena.

Posljednja na dnevnom redu našao se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Požege. Važeća Odluka o socijalnoj skrbi Grada Požege usvojena na sjednici Gradskog vijeća Grada Požege 27. lipnja 2016. godine, a do sada je imala četiri izmjene. U ovoj izmjeni bitno je napomenuti da je članak 2. Odluke usklađen s Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Požege iz srpnja ove godine kojom su poslovi socijalne srbi u Gradu Požegi prešli u nadležnost novoustrojenog Upravnog odjela za društvene djelatnosti. U članku 11. stavku 1. Odluke, podstavak 12. je izmijenjen na način da sada umirovljenici s područja Grada Požege pored prava na isplatu uskrsnice ostvaruju pravo i na isplatu božićnice. U glavi IV. Odluke (Prava iz socijalne skrbi), u podnaslovu 13.a dodano je da, pored prava na uskrsnicu, umirovljenici ostvaruju i pravo na božićnicu. Izmijenjeni su članci 41.a do 41.f., a u bitnome se odnose na odredbe vezane uz ostvarivanje prava na božićnicu i uskrsnicu umirovljenika. Božićnicu i uskrsnicu od 300 kuna ostvaruju umirovljenici čija ukupna mirovina sa svim dodacima, u mjesecu prije isplate ovoga prava ne prelazi iznos od 1.500 kuna. Umirovljenici su prema ovom aktu obvezi Upravnom odjelu za društvene djelatnosti dostaviti zahtjev za ostvarivanje prava na božićnicu i uskrsnicu, na standardiziranom obrascu, uz koji je sada potrebno priložiti dokaze, a to su preslika osobne iskaznice ili dokument sa OIB-om (ukoliko nije naveden na osobnoj iskaznici), dokaz o visini mirovinskog primanja (kopiju zadnjeg odreska mirovine, hrvatske i/ili inozemne ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili izvod iz banke na kojemu je vidljiv iznos mirovine, a uzimaju se u obzir ukupna primanja iz mirovinskog sustava, mirovina i zaštitni dodatak na mirovinu), te po potrebi potvrdu o visini dohotka i primitaka iz Porezne uprave kao i ostale dokaze po potrebi. Ukoliko se zahtjev pozitivno riješi, božićnica i uskrsnica će se isplatiti na tekući račun u mirovljenika ili na blagajni Upravnog odjela za financije i proračun.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek