Obraćanje načelnika Ivice Kovačevića gostima i uzvanicima povodom Dana općine 4.prosinca 2017. godine

Autor: D.K.

Sveta obaveza i  običaj je da na Dan Općine obratim se svima  Vama i građanima naše Općine te polažem račune što smo učinili u proteklom razdoblju

Općine Jakšić  sa svojih deset  naselja i  oko 4100 stanovnika svojim malim izvornim proračunom odradila je niz manjih i većih infrastrukturnih projekata za boljitak svih naših mještana. Tu moram istači i nesebičnu potporu ministarstava, fondova te javnih, komunalnih i drugih poduzeća koja su svojim sredstvima odradili niz projekata na našoj Općini.

Prema Planu  Proračuna i Planu kapitalnih investicija u 2017. godini,  nastavili smo s započetim aktivnostima.

Glavni prioriteti Proračuna općine Jakšić su izgradnja kapitalnih infrastrukturnih građevina, tako smo i ove 2017. glavninu aktivnosti usmjerili na realizaciju istih:

Završetak  radova i početak rada novog Dječjeg vrtića Jakšić s početkom nove školske godine 2016/2017. , pokazao kao pravi zgoditak. Odabir mladog stručnog kadra pokazao se dobrim, te su  profilirali  naš  vrtić u respektabilnu ustanovu predškolskog uzrasta. Završetkom prve školske godine i upisom  u novu,   pokazala se potreba proširenja odnosno otvaranja još jedne odgojne skupine jasličkog uzrasta.

 Moram naglasiti da smo u ovoj, 2017. godini uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju  gradnje vrtića, s uplatom sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost  u iznosu 1.118.818,91.

Pored djece vrtićkog uzrasta Općina financira predškolu koja je od prošle školske godine organizirana u vrtića za djecu koja ne pohađaju vrtić.

I ono što je najbitnije otvorili smo desetak novih radnih mjesta, te osigurali mladim obiteljima kvalitetan i stručan rad s djecom.

Nerazvrstane ceste i oborinska odvodnja

Svojim redovni godišnjim planom održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova nastavili smo održavanje poljskih putova i neasfaltiranih ulica kao i sanaciju naletnih rupa po oštećenim asfaltiranim ulicama. S raspoloživim sredstvima koja su uvijek nedostatna održavamo po  naseljima sve glavne poljske putove i držimo ih u funkcionalnosti kako bi poljoprivredni proizvođači što lakše dolazili do svojih obradivih površina.

Posljedice  velike poplave 2014 .godini, još nisu u potpunosti sanirane na cestama (poljskim putovima) i mostovima, te zbog sve veće  nosivosti traktora i poljoprivrednih prikolica učestalo dolazi do oštećenja mostova (čuprija) izrađenih od betonskih cijevi što nastojimo žurnije sanirati.

U stalnom   smo kontaktu s Hrvatskim cestama koje su proteklih godina  uredile  državnu cestu DC 51 na cijelom potezu kroz Općinu Jakšić, od Šumanovca  do Požege, ali su ostala neuređena autobusna ugibališta, zadnje je odrađeno o njihovom trošku je u naselju Radnovac. Želja nam je u nadolazećem  razdoblju urediti autobusno ugibalište na križanju Kolodvorske i ulice Vladimira Nazora, kako bi osnovnoškolska djeca mogla bez opasnosti dočekati autobus koji ih prevozi do škole, a za navedenu lokaciju smo dobili i mišljenje ŽUC-a.

Prošle godine smo kandidirali projekt: Pješačka staza, pješački most, autobusna ugibališta i parkirališta u naselju Eminovci uz državnu cestu D-51 prema Hrvatskim cestama.  Projekt  se upravo realizira te se  u 100% iznosu financira iz sredstava Hrvatskih cesta.  Ukupna vrijednost projekta po javnoj nabavi iznosi 2.149.801,93 kuna a s PDV-om 2.687.252,38, izvođač radova jesu tvrtke Promet građenje d.o.o. i Geokod iz Sl Broda  .

Gospodarska zona Jakšić

Naš slijedeći veliki zadatak i cilj je opremiti i  izgraditi komunalnu infrastrukturu u gospodarskoj zoni u Jakšiću te u budućnosti  osigurati 55 do 60 novih radnih mjesta. Nažalost, već treću godinu nema niti jednog natječaja za sufinanciranje izgradnje komunalne poduzetničke infrastrukture. 

Općina je  svojim sredstvima odlučila i pokrenula gradnju infrastrukture. Imamo potpisani Okvirni sporazum s tvrtkom  Niskogradnja Jurčak d.o.o., U ovoj godini smo uložili oko 700.000 kuna   izvedeni su radovi na   izgradnje infrastrukture u njoj, prvenstveno vodovodne i kanalizacijske mreže, površinska odvodnja oborinskih voda i počeli radovi na gradnji kolničke infrastrukture. Glavninu  aktivnosti  ćemo u nadolazećem  razdoblju usmjeriti u aktiviranje opremanja gospodarske zone te stvaranja uvjeta za dolazak gospodarstvenika i gradnju gospodarskih objekata. Objavljen je natječaj za prodaju dvije parcele u Gospodarskoj zoni.

U suradnji s Požeško-slavonskom županijom i osnovnom školom uspješno smo izvršili obnovu 2850 m² asfalta u dvorištu  škole „Mladost“  Jakšiću.

Nastojali smo i nastojati ćemo da u suradnji s Hrvatskim vodama riješimo sve kritične točke gdje dolazi do izlijevanja vode iz vodotoka,  prvenstveno gdje su u ugrozi kuće. Tako je izvršena sanacija djela Kaptolke  kroz Eminovce i Vetovke kod Tekića, a ujedno rješavamo i čišćenje kanala od raslinja i smeća radi što bolje funkcionalnosti istih. 

Isto tako Hrvatske vode svojim redovnim planom održavaju kanale III i IV reda- izmuljivanje i sanacija erozije prvenstveno u k.o. Jakšić ( područje Šiljkovac), k.o. Cerovac , k.o. Bertelovci i k.o. Eminovci

Niskonaponska mreža i javna rasvjeta:

U tijeku  proljeća  su intenzivirani radovi na rekonstrukciji niskonaponske mreže u naseljima Eminovci i Svetinja.

Općina  u navedenim projektima prati HEP Elektru iz Požege  u rekonstrukciji  te uz njih  paralelno obnavljamo staru javnu rasvjetu. Radovi se izvedeni , te je naselje Eminovci   prvo naselje u našoj Županiji koje  u cijelosti imati LED rasvjetu. Ta investicija  financijski stoji Općinu 331.437,50 kuna . Za Svetinju će trebati osigurati dodatnih 40.000 kuna za postavljanje nove LED rasvjete. Ulaganje HEP-a  u rekonstrukciju niskonaponske mreže Eminovci i Svetinja iznosi  1.100.000 kuna.

Vodovodi i kanalizacije

Kanalizacija naselja Svetinja, projekti je u pripremi realizacije, izabran je izvođač radova. Projekt će zajednički realizirati Općina, Tekija d.o.o. uz potporu Ministarstva graditeljstva. Tako da očekujemo završetak u toku 2018. godine

Za naselje Tekić  vodovod i kanalizacija su aplicirani, prošli smo kao drugi s ukupnih 75 bodova,  dobili   ugovor,  Tekija d.o.o. i Agencije za plaćanju u poljoprivredi i ruralnom razvoju potpisale ugovor  financiranju  iz mjere 7.2.1. ruralnog razvoja iznos od 4.812.802,10 kuna  ili 6.016.002,50 s PDV-om za prihvatljive troškove gradnje vodovoda i kanalizacije naselja Tekić . U tijeku je postupak  javne nabave  za izbor izvođača radova. Realizacija navedenog projekta očekuje se u 2018. godini

Mjesni dom Bertelovci

Izvršena je adaptacija mjesnog doma Bertelovci koja je  financirana sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU s 316.000 kuna, ostatak  dodatnih 73.000 kuna iz naših  proračunskih sredstava.

Izgrađena  nova krovna konstrukcija s toplinskom izolacijom, vanjska ovojnica (fasada), stolarija, podovi i sanitarni čvor.  Izvršeno je spajanje  na javnu vodovodnu i kanalizacijsku mrežu.

Sportski objekti i dječja igrališta, kultura, vatrogastvo i druge djelatnosti udruga:

U svom Proračunu niz godina pratimo i pomažemo financijskim sredstvima rad sportskih klubova, kulturno umjetnička društva, vatrogastvo, crveni križ i sve druge udruge koje djeluju na našem području.

Sufinanciramo rad Matica umirovljenika općine Jakšić je najbrojnija i  broji  380 članova, bez obzira što ju sačinjava starija populacija jako su aktivni i vrijedni. Pratimo i financiramo rad  Glazbe Jakšić koja njeguje tradicionalnu  puhačku glazbu . U Tekiću djeluje udruga mladih kao i u Treštanovcima udruga Okret koje podupiremo financijskim sredstvima.

Uredili smo dječje igralište pri područnoj školi u Rajsavac i u naselju  Granje..

Na našoj Općini djeluju tri nogometna kluba, NK Jakšić,  NK Dinamo i NK Eminovci , športsko ribolovnih udruga „Zelena laguna“ u Rajsavcu i ŠRD  „Slavonac“  u Jakšiću, te LD Seljak u Jakšiću, u njihov pratimo i financijski podupiremo.

HKUD Slavonija je proslavila 20. godine svog veoma uspješnog rada što su i skromno obilježili a isto tako    Matica Slovačka Kukučin-Kuntarić proslavila je 10. godina isto tako uspješnog rada. Te smo popratili njihovu tradicionalnu smotru Slovaci Slovacima koju održavaju na ribnjaku u Rajsavcu. Iskrene čestitke za dosadanji rad.

Nastojimo i pratimo financijski rad svih aktivnih udruga, a udrugom polugodištu nastavljamo s njihovim sufinanciranjem.

NOVI PROJEKTI

Strategija razvoja poljoprivrede Općine Jakšić 2017-2020

U 2017.  godini smo se kandidirali  na mjeru 7.1.1 za izradu granske strategije razvoja poljoprivrede te očekujemo rezultate apliciranja.   U prošloj godini  smo izradili i prvu Strategiju razvoja Općine Jakšić 2017-2020 godine, koja je financirano sredstvima EU u 100% iznosu.

Općine Jakšić aplicirala je projekt Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC 013“unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike hrvatske za razdoblje 2014.-2020. godine, procijenjena vrijednost projekta je 2.091.705,44 kuna, te za istu očekujemo odluku Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

         Aglomeracija Pleternica, potpisan ugovor u vrijednosti 180 milijuna kuna, a i mi smo u tome dijelu kolača sa nešto više od 8 milijuna za kolektorski vod kanalizacije naselja Jakšić

         Preko Regionalnog koordinatora, RRA Panora smo aplicirali dva projekta za nepovratna sredstva za izradu projektne dokumentacije i to:

Poduzetnički inkubator Jakšić-Centar socio-ekonomskog života u vrijednosti 325.000 kuna

Izgradnja i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta u naselju Eminovci: Ulice S Radića, Livadska, Zrinsko-Frankopanska i Kralja Zvonimira u vrijednosti 220.000 kuna.

Uređenje stare škole u Jakšiću koju ćemo prenamijeniti u multifunkcionalni prostor s knjižnicom i čitaonicom, prostorom za udruge i prostorom za Vlastiti komunalni pogon Općine. Procijenjena vrijednost navedene investicije iznosi  3,7 milijuna kuna. Navedeni projekt smo aplicirati na mjeru 7.4.1,  Fonda ruralnog razvoja i vodi se pod referentnim brojem  ID: 839603.

  • ostaju naselja Cerovac i Granje koja su bez vodovoda i kanalizacije i u suradnji s Tekijom d.o.o. obnovljena je  stara građevinska dozvolu, te navedeni projekat planiramo aplicirati u slijedećoj godini za sredstva Mjere 7.4.1. ruralnog razvoja
  • Pješačka staza, pješački most u naseljima Radnovac i Rajsavac, izdana lokacijska dozvola i riješeni svi imovinski odnosi, dobivene suglasnosti javnopravnih tijela te se očekuje izdavanje građevinske dozvole- Plan u 2018. gradnja nogostupa, sredstvima MRRFU i Općine

– U pripremi je prijava projekta Energetske obnove Općinske zgrade prema   Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, prijave idu od početka 2018. Procijenjena vrijednost projekta je 1.365.000 kuna.

Hrvatski  dom Tekić u pripremi dokumentacija  za prijavu za energetsku obnovu u Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja.

Socijalni paket i mladi

Sa kolegama iz susjednih općina i gradova smo se u prošloj godini kandidirali prema  europskom socijalnom  fondu za socijalne pakete, „paket za Slavoniju“ za najteže socijalno ugrožene građane, uspješno prošli i  od proljeća distribuiramo svakih dva mjeseca 105 paketa ljudima u potrebi.

Nastojimo svoji skromnim Proračunskim sredstvima pomoći ljudima u potrebi za rješavanje režijskih troškova.

U tijeku godine osobama u potrebi dodijelili smo sredstva za ogrjev u iznosu 950 kuna

isto tako ćemo nastaviti pomagati plaćanje režijskih troškova i drugih osnovnih životnih potreba.

Stipendiranje darovitih studenata provodimo po Planu proračuna 2017. te je po javnom pozivu u školskoj godini 2016/2017 dodijeljeno 10 stipendija po 500,00  kuna mjesečno u 10 mjesečnih obroka, a za slijedeću školsku godinu 2017/2018 ide 15 stipendija te je ponovljeni natječaj još u tijeku. Svaki student će dobivati 500,00 kuna kroz 10 mjesečnih rata.

 Novorođenu djecu već dugi niz godina darujemo s 1.000 kuna.

U suradnji s Općinama Kaptol, Velika, Brestovac i Čaglin i gradom Kutjevo aplicirali smo se na projekt „Zaželi“ koji je namijenjen zapošljavanju teško zaposlivih žena, a sa svrhom pomoći starijim i nemoćnim osobama na našim područjima. Projekt je odobren u vrijednosti 8,2 milijuna kuna i ovih dana očekujemo njegovo potpisivanje.  Projekt će se provoditi u razdoblju od naredne 2,5 godina.

Općina Jakšić u suradnji s udrugom Humanum kreće u provedbu još jednog projekta..  Projekt besplatan tjedni prijevoz do Grada Požege za starije osobe s područja općine Brestovac, Čaglin i Jakšić.

Suradnja s OŠ Mladost je na visokoj razini,   dugogodišnja želja rukovodstva škole  i Općine je  obnova područnih  škola, tako je u suradnji s Požeško-slavonskom županijom, županijskom razvojnom agencijom  Panora aplicirano  za energetsku obnovu. Obnovljena je područna škola u Treštanovcima, te škole u Tekiću i Cerovcu , za što je Općina osigurala sredstva  proračuna za nabavu novog  namještaja.

U tijeku  je obnova  područne škole  u Rajsavcu, a u uskoro kreće obnova područne škole u   Traparima.

Komunalni pogon

Svojim radom i aktivnostima je opravdao svoje postojanje, radi jedan zaposlenik, ali mu podršku u radu pomažu i zaposleni u javnim radovima.

Zaposlili smo u suradnji s HZZ  8 teško zaposlivih osoba socijalne kategorije, od toga dvije invalidne osobe. Naša obaveza i briga je održavati i uređivati društvene domove, javne površine, nogostupe, groblja i mrtvačnice, što uspješno odrađujemo a s novom opremom ćemo još i bolje.

U svim naseljima smo legalizirali i uredili mrtvačnice za naše pokojne, Dio sredstava je uložen u novi elektro-priključak i elektro-instalacije u mrtvačnici Svetinja, ostala je uređenje  mrtvačnica na Svetinji u vrijednosti oko 60.000 .

U planu je obnova prostora trgovine u Treštanovcima i ponovno otvaranje iste.

Pripremamo niz  manjih projekata za nadolazeće razdoblje koje ćemo i koje smo već kandidirali prema domaćim i EU fondovima, našim ministarstvima i javnim poduzećima.

Općina je kupila  opremu za Vlastiti komunalni pogon , komunalnog traktora, malčera, prikolice, ralice i rasipača za sol dobila potporu  Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja u iznosu 120.000, a toliko smo i mi izdvojili iz Proračuna općine Jakšić.

U izgradnji je garaža za smještaj strojeva i opreme za potrebe Vlastitog pogona. Vrijednost projekta je 113.743,34 s PDV-om.

U 2018. godini očekujemo darovnicu  kombi vozila za rad Vlastitog pogona od Vlade pokrajine Tirol iz Republike Austrije

UDRUGE

Dobrovoljno vatrogasno društvo Jakšić ove je godine obilježilo 110 godina djelovanja. Povodom 110 godina uspješnog rada izradili su DVD o svome besprijekornom radu koji je na lijep način predstavio naše vatrogasce i njihov humani rad. 

Moramo naglasiti da je DVD Jakšić aplicirao projekt  za sredstva Fonda ruralnog razvoja za dogradnju i opremanje vatrogasnog doma.

Dobili smo darovnicu navalnog vatrogasnog vozila IVECO od  Vlade  pokrajine Tirol  iz Austrije. Uz vozilo smo dobili puno osobne vatrogasne opreme.

Iskrena zahvala Cvjetku Obradović, pomoćniku ministra MUP-a na donaciji osobne opreme za naše vatrogasce

U svom Proračunu niz godina pratimo i pomažemo financijskim sredstvima rad sportskih klubova, kulturno umjetnička društva, vatrogastvo, Društvo crvenog križa i sve druge udruge koje djeluju na našem području.

Sufinanciramo rad Matica umirovljenika općine Jakšić je najbrojnija i  broji  380 članova, bez obzira što ju sačinjava starija populacija jako su aktivni i vrijedni.

 Glazbe Jakšić koja njeguje tradicionalnu  puhačku glazbu.

Treštanovcima udruga Okret .

Uredili smo dječje igralište pri područnoj školi u Rajsavac i u naselju  Granje.

Na našoj Općini djeluju tri nogometna kluba, NK Jakšić,  NK Dinamo i NK Eminovci , koji se takmiče u prvoj, drugoj i trećoj županijskoj ligi. Djeluju dvije  športsko ribolovne udruge „Zelena laguna“ u Rajsavcu i ŠRD  „Slavonac“  u Jakšiću, te LD Seljak u Jakšiću.

 Pratimo i pomažemo njihov rad i projekte.

HKUD Slavonija je proslavila 20. godine svog veoma uspješnog rada što su i skromno obilježili malom proslavom, te su organizirali 16. smotru folklora Pjesmom u jesen. U sklopu koje je organizirana 2. fišijada i dječja smotra folklora. HKUD je isto tako organizirao doček svetog Nikola za naše male mještane s kulturno-umjetničkim programom , sudjelovali su u organizaciji drugog pokladnog jahanja.  isto tako  

Matica Slovačka Kukučin-Kuntarić proslavila je 10. godina isto tako uspješnog rada, te ih pratimo u njihovim tradicionalnim susretima Slovaci Slovacima u Rajsavcu. Iskrene čestitke za dosadanji rad.

Moramo istaknuti odličnu  suradnju partnerima u realizaciji projekata, tu prvenstveno zahvaljujemo se na odličnoj suradnji Požeško slavonskoj županiji, ŽUC-u, Hrvatskim cestama; HEP ODS Elektra Požega, Tekiji, Komunalcu, MRRFEU  i Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te svim drugim  javnim poduzećima i poslovnim partnerima.

Upućujem iskrenu zahvalu na suradnji, sugestijama, potpori i prijedlozima  svim vijećnicama i  vijećnicima u prošlom sazivu Općinskog vijeća  Općine Jakšić, zamjeniku Općinskog načelnika Mili Barišiću, zaposlenicima Općine.

Isto tako vjerujem u dobru suradnju  s novim Općinskim vijeće, predsjednikom vijeća Domagojem Oreški.

Više iz kategorije

 
blank

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek