Nova organizacija rada djelatnosti dentalne medicine na području Požeško-slavonske županije

Autor: DK

Dom zdravlja Požeško-slavonske županije organizirao je rad dentalne medicine na način da će na svim lokacijama na kojima prema Mreži javne zdravstvene zaštite postoji ugovorna ordinacija dentalne medicine, raditi tim dentalne medicine sa svojom ugovornom sestrom. Svaki tim imati će dogovorenu zamjenu sa još jednim timom dentalne medicine u suprotnoj smjeni tako da će rad biti pokriven u dvjema smjenama. Na takav način svim pacijentima će biti dostupna dentalna zdravstvene zaštita u dvije radne smjene.

-Uz rad ugovornih doktora dentalne medicine osniva se i dežurna ordinacija dentalne medicine u Požegi, na adresi, Vukovarska 29 u obliku  dežurstva od 0 do 24 h, 7 dana u tjednu  i u radu navedene dežurne ordinacije raditi će svi ugovorni doktori dentalne medicine koji su imaju sklopljen ugovor s HZZO-om – rekao je Marijan Višaticki Ravnatelj Doma zdravlja Požeško-slavonske županije dodajući kako će na ulaznim vratima ambulanti biti postavljene pisane obavijesti s imenima dežurnih liječnika i  brojevima fiksnih i mobilnih  telefona za kontakt s izabranim stomatologom odnosno broj dežurne dentalne ordinacije.

Broj dežurne ordinacije je 095 3400 034, a uz natpise na svim objektima Doma zdravlja,  popis  dežurnih stomatologa s brojevima mobilnih telefona bit će postavljen i na mrežnim stranicama  Doma zdravlja Požeško-slavonske županije www.dz-pozega.hr  gdje će se pacijent  prethodno morati telefonski kontaktirati sa liječnikom, a rješavati će se isključivo hitna stanja  u stomatologiji.

Foto: Ilustracija

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: