Nezaposlenih manje nego prethodni mjesec: Što je pravi razlog?

Autor: DK

POŽEGA – Prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područnog ureda Požega krajem lipnja 2017. u evidenciji su registrirane 3.173 nezaposlene osobe. U odnosu na prethodni mjesec nezaposlenih je manje za 5,6% ili 190 osoba, a na međugodišnjoj razini (lipanj 2017./lipanj 2016.), nezaposlenih je manje za 19,7% ili 777 osoba.

U ukupnom broju nezaposlenih žene čine 59,2% (1.877 osoba), a muškarci 40,8% (1.296 osoba). U odnosu na prethodni mjesec udio nezaposlenih žena je veći, a muškaraca manji za 0,5 postotnih bodova, a u odnosu na lipanj 2016. udio žena je veći, a muškaraca manji za 3,6 postotnih bodova.

S obzirom na dob, osobe mlađe dobi od 15 do 29 godina čine 28,7% nezaposlenih, osobe srednje dobi od 30 do 49 godina – 41,6% te starije osobe iznad 50 godina – 29,7%. Na međugodišnjoj razini (lipanj 2017./lipanj 2016.) nezaposlenih je manje u svim dobnim skupinama, najviše kod osoba od 20 do 24 godina – 32,9%, a najmanje kod osoba preko 60 godina – 7,6%.

U strukturi nezaposlenih krajem lipnja 2017. u odnosu na lipanj 2016. godine, smanjen je udio nezaposlenih mladih osoba za 3,7 postotnih bodova dok je udio nezaposlenih osoba srednje dobi povećan za 1,9 postotnih bodova te osoba starije dobi za 1,8 postotnih bodova.

Najviše nezaposlenih osoba ima završeno srednjoškolsko obrazovanje – 57,0% (30,4% s trogodišnjom te 26,6% s četverogodišnjom srednjom školom). Osobe bez obrazovanja i nižeg stupnja obrazovanja čine 29,9%, a osobe višeg i visokog stupnja obrazovanja 13,1% ukupnog broja nezaposlenih. U odnosu na svibanj, smanjen je broj nezaposlenih osoba bez škole za 5,5%, s osnovnom školom za 8,4%, sa srednjom školom za 6,2% dok se broj nezaposlenih osoba s visokim obrazovanjem povećao za 1,7%.

U lipnju je u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih smanjen u svim jedinicama lokalne uprave, najviše u Kutjevu (12,9%), a najmanje u Požegi (2,0%). Na međugodišnjoj razini (lipanj 2017./lipanj 2016.), evidentirana nezaposlenost je također manja u svim gradovima i općinama, od 13,0% u općini Brestovac do 27,7% u Kutjevu.

Ukupno su tijekom svibnja iz evidencije nezaposlenih izašle 624 osobe. Od tog broja, 430 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 22 osobe izašle su iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti: stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (17), registriranje trgovačkog društva ili obrta (5), a 172 osobe brisane su iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).

Od 430 osoba koje su zaposlene, 240 je zaposleno na području Područnog ureda Požega, 186 na području Republike Hrvatske, a 4 osobe zaposlene su u inozemstvu.

U lipnju je zaposleno više žena (237) u odnosu na muškarce (193), 48,4% zaposlenih su mlade osobe u dobi od 15 do 29 godina, a najviše zaposlenih ima završenu srednju školu u trajanju do tri godine te za KV i VKV radnike (35,6%).

Promatramo li prosječnu stopu zapošljavanja unazad godinu dana (od početka srpnja 2016. do kraja lipnja 2017.), najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe sa završenom srednjom školom u trajanju do tri godine te za KV i VKV radnike (45,2%), a najnižu osobe bez škole (17,4%). Isto tako, najvišu stopu zapošljavanja ostvarile su osobe u dobi od 20-24 godina (47,7%), a najnižu osobe u dobi preko 60 godina (11,6%).

Tijekom lipnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljene su ukupno 434 osobe ili 38,7% više nego u svibnju te 1,4% manje nego u lipnju 2016. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa (252 osobe), što je 58,5% više nego u svibnju, a isti broj osoba prijavljen je u lipnju 2016. Iz neaktivnosti u evidenciju je ušlo 90 osoba, iz redovnog školovanja 86 te iz nekog drugog oblika rada 6 osoba.

U lipnju je 557 nezaposlenih osoba ili 17,6% ukupnog broja nezaposlenih, koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećan je u odnosu na svibanj za 1,8%, a u odnosu na lipanj 2016. broj korisnika je manji za 42 osobe ili 7,0%. Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 1.881,51 kuna.

Krajem lipnja je 627 osoba koristilo neku od mjera aktivne politike zapošljavanja.

Više iz kategorije