Nema oporbe u Županijskoj skupštini Požeško slavonske županije!?

Autor: D.K.

POŽEGA – Na jučerašnjoj sjednici Skupštine Požeško-slavonske županije jednoglasno je prihvaćen kako rebalans proračuna za 2015. godinu, a tako i proračun za 2016. godinu. Oni malo bolji poznavatelji političkih prilika sigurno će se zapitati ima li oporbenih vijećnika u Skupštini. Interesantno je da nije bilo gotovo niti jednog jedinog konstrukitvnog prijedloga i amandmana na proračun. To je zadnja sjednica u ovoj godini za koju se može reći da je prošla u pravom predblagdanskom raspoloženju jer su i druge točke dnevnog reda, njih većina, prihvaćene jednoglasno.

Proračun Požeško-slavonske županije  za 2016. godinu iznosi 204 milijuna kuna i veći je za gotovo 75 posto od proračuna za 2015. godinu. Proračun je izrađen na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Ministarstva financija prema kojima je ključna novina ta da Županija kao osnivač određenih institucija ima obvezu pratiti prihode i rashode tih korisnika proračuna.

-Ovo je nova, nametnuta zadaća jer naš izvorni proračun i dalje je oko 18,5 milijuna kuna, a i dalje imamo i  preuzete kreditne i ostale obveze Županijske uprave za ceste koje iznose 5,1 milijun kuna godišnje. Gotovo 44,8 milijuna kuna odnosni se na decentralizirane funkcije školstva, zdravstva i socijalne skrbi sukladno uputama Ministarstva financija, a nisu prikazane samo bolnice koje se nalaze u procesu sanacije te plaće u srednjim školama – rekao je obrazlažući proračun požeško-slavonski župan Alojz Tomašević te je naglasio kako je unatoč svemu nastojanje da proračun i dalje ostane razvojan.

Župan je pojasnio i da je dio sredstava predviđen za projekte, posebice prema Fondu za energetsku učinkovitost.

-Već smo za iduću godinu dobili energetsku obnovu škole u Brestovcu, 1,5 milijuna kuna, energetsku obnovu područnih škola u Kuzmici i Sesvetama, 1,6 milijuna kuna te obnovu škole u Treštenovcima, 300 tisuća kuna. Ove godine završava i plaćanje zadnje rate isplate za sportske dvorane koje se grade na području županije. Taj dio sredstava moći će se plasirati u druge potrebe. Ovi projekti financirani su od 60 do 90 posto od strane Fonda, a za iduću godinu u planu  je i razvoj Poljoprivredne škole kao Centar kompetencija i uvjereni smo kako ćemo  za tu potrebu dobiti sredstva iz EU fondova ali i resornih ministarstava – dodao je župan Tomašević.

Više iz kategorije