Na kućne adrese korisnika stižu žuti spremnici za plastiku: Odvajanjem otpada možete utjecati na iznos na Vašim računima

Autor: D.K.

Krenula je podjela žutih spremnika za odvojeno sakupljanje plastike korisnicima javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Požege.

Spremnike za odvojeno sakupljanje plastike najprije će dobiti korisnici na području MO Orljava, odnosno Sajmišta te nakon toga i korisnici u ostalim dijelovima grada i prigradskih naselja.

Prilikom dostave žutog spremnika potrebno je potpisati Zapisnik o preuzimanju, a svaki će spremnik biti barkodiran kako bi se znalo kojem je korisniku dodijeljen.

U slučaju da korisnik nije u trenutku dovoza spremnika kod kuće, u poštanskom sandučiću ili dostavljenom spremniku će mu biti ostavljen Zapisnik o preuzimanju koji je potrebno popuniti i u roku 15 dana od dana zaprimanja vratiti u Komunalac Požega d.o.o., Vukovarska 8 ili poslati e-mailom na reklamacije@komunalac-pozega.hr.

Ako korisnik u navedenom roku ne dostavi popunjenu Zapisnik, smatrat će se da je Zapisnik potpisan.

Napominjemo da će korisnici, ako im zapremnina spremnika nije dovoljna za sakupljene količine plastičnog otpada, i nadalje moći na blagajni Komunalca kupiti dodatne vrećice za odvajanje plastike.

Odvoz i zbrinjavanje reciklabilnog otpada (papir, staklo, plastika) je BESPLATAN.

Odvajanjem reciklabilnog otpada iz miješanog komunalnog otpada, koji je zakonska obveza svakog korisnika, smanjujete količinu otpada u zelenim spremnicima za miješani komunalni otpad, a time i broj odvoza čime možete utjecati na visinu Vašeg računa za zbrinjavanje otpada.

Komunalac Požega d.o.o. u postupku je nabave komunalnog vozila za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona i plastike. Do isporuke vozila i izrade plana odvoza, molimo Vas da i nadalje plastiku odvajate u žute vreće koje ste dobili na svoju kućnu adresu.

O početku odvoza plastične ambalaže iz žutih spremnika, koji se očekuje početkom 2022. godine, bit ćete pravovremeno obaviješteni.

Doznajemo da Komunalac Požega d.o.o. svojim korisnicima planira nabaviti i smeđe spremnike za odvajanje biootpada. Odvoz biootpada bit će besplatan, a odvozit će se na kompostanu čija izgradnja kreće ovih dana na lokaciji Vinogradine.

Uz žute spremnike korisnici stoga dobivaju i informativne letke o projektu “Izgradnja i opremanje kompostane na lokaciji Vinogradine” KK.06.3.1.15.0009 koji se sufinancira EU sredstvima te obavijest o iskazivanju interesa za dobivanje posude za odvajanje biootpada.

Izvor: Komunalac Požega d.o.o.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek