Mirna Šimunović-Svoboda izabrana za novu direktoricu Turističke zajednice grada Požege

Autor: DK

Kako doznajemo za novu direktoricu Turističke zajednice grada Požege izabrana je Mirna Šimunović Svoboda, dugogodišnja djelatnica u gradskoj upravi grada Požege koja je u toj instituciji obavljala niz različitih poslova, od odnosa s javnošću, do vođenja protokola, organizacije kulturnih i brojnih drugih događanja.

Ako smijemo slobodno reći, izabrana je prava osoba na pravo mjesto gledajući na stručnost, znanje i kvalitetu rada kako u dosadašnjem tako, nadamo se i u budućem.

Novoizabrana direktorica Šimunović magistrirala je na Fakultetu političkih znanosti, a u svom dosadašnjem radu, po prirodi posla, kroz sve godine svoga rada usko je surađivala s Turističkom zajednicom grada Požege. Može se reći i da je bila „spona“ između grada Požege i Turističke zajednice jer gotovo da nije bilo projekta, događanja ili bilo koje druge manifestacije, a da nije bila uključena u izvršavanju zajedničkih ciljeva.

Na kraju ove prve informacije možemo poželjeti sreću i uspjeh u radu.

Više iz kategorije