Minerali čekaju istraživanja koja ostvaraju put eksploataciji

Autor: Jelenko Topić

Odvajkada je poznato da okolne slavonske planine kriju znatna rudna bogatstva dio kojih se desetljećima koristi.

Zbog potreba razvoja gospodarstva potrebno je predvidjeti da se u prostorima moguće eksploatacije svakako treba dopustiti istraživanje, a samim tim i eksploataciju, jer ako poslije istraživanja nema eksploatacije, onda sama istraživanja nemaju smisla i nitko neće ulagati u istraživanja ako kasnije ne može obavljati eksploataciju. U Strategiju gospodarenja mineralnim sirovinama uvrštena je potreba potrebu istraživanja preostalog potencijala Panonskog bazena što uključuje Požeško-slavonsku županiju koja će se temeljiti na trodimenzionalnim seizmičkim mjerenjima i sintezi geoloških i ekonomskih kriterija.

Konkurentnost rudarskih gospodarskih subjekata ovisi pretežito od geologije ležišta i lokacije mineralne sirovine. Pristup ležištu je prioritetan, a to je otežano nekim direktivama. Veliki broj mineralnih sirovina nalazi se u nenaseljenim područjima tj. u brdima ili na planinama, a čiji se prostor često proglašava parkovima prirode, tako da zaštićena područja, mogu ozbiljno ugroziti eksploataciju mineralnih sirovina. Prostori ograničene geološke potencijalnosti koji se poklapaju sa prostorima nacionalne ekološke mreže su sjeverni dio županije (sjeverno od Velike, Kaptola i Kutjeva), dijelovi općina Čaglin i Pleternica, te krajnji zapadni dio županije. Ipak, uz suradnju s tijelima zaštite prirode i okoliša uz određene uvjete to bi bilo moguće. 

Prema Strategiji gospodarenje mineralnim sirovinama u našoj zemlji treba pobliže definirati odnos prema mineralnim sirovinama unutar zaštićenih dijelova prirode. Mnoga postojeća eksploatacijska polja smještena su unutar zaštićenih dijelova prirode te imaju dugu tradiciju i potvrđene eksploatacijske rezerve za dugi niz godina (radna mjesta, ulaganje u istraživanje rezervi, tehnologiju). Ne bi trebalo poprijeko i ishitreno, bez pomnije analize svake lokacije ponaosob, naprasno zatvarati eksploatacijska polja. Ponekad je i to u suprotnosti s odrednicama mnogih županijskih prostornih planova gdje se daje prednost reaktiviranju napuštenih kamenoloma pred otvaranjem novih eksploatacijskih polja. Trebalo bi ostaviti mogućnost eksploatacije mineralnih sirovina i u zaštićenim dijelovima prirode do iscrpljivanja utvrđenih rezervi, odnosno do izvođenja sanacijskih radova. Za vrjednije, strateške (rjeđe) mineralne sirovine treba ostaviti mogućnost eksploatacije i u zaštićenim dijelovima prirode), uz pridržavanje uvjeta zaštite prirode.

Unutar nekih zaštićenih dijelova prirode nalaze se ležišta vrijednih eruptivnih mineralnih sirovina, inače rijetka u nas. Te mineralne sirovine temelj su za razvoj prerađivačke industrije za proizvodnju vrijednih građevinskih materijala te iste su nužne za održavanje prometne infrastrukture. Pitanje je da li smo toliko bogati da ne iskorištavamo takove prirodne resurse. Ovakva dilema je nestvarna, jer da se radi o tekućim i plinovitom ugljikovodicima ne bi je bilo.Zaštićeni dijelovi prirode u stvarnosti zauzimaju znatne površine, reda veličina nekoliko tisuća ili desetaka tisuća hektara. U usporedbi sa površinama potrebnim za eksploataciju mineralnih sirovina koje se nalaze isključivo u tom području, radi se o zanemarivim površinama od reda veličine nekoliko stotina hektara. Racionalno je, u cilju održivog razvoja, dopustiti eksploataciju rijetkih i vrijednih mineralnih sirovina i u područjima zaštićenih dijelova prirode. Stoga su područja zahvaćena ekološkom mrežom u studiji tretirana kao područja s uvjetnim geološkim potencijalom.

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88