Migracijom divljači bolest velikog američkog metilja preselila se i na slavonske planine    

POŽEGA – Među lovcima, ali i stručnjacima bilo je mišljenje da Požeška kotlina, a i cijela Požeško-slavonska županija, nisu ugroženi pojavom velikog američkog metilja jer na tom području nema močvarnih površina čime je smanjena mogućnost njegovog širenja, no istraživanja koja su provedena to su opovrgnula – kazao nam je doktor veterinarske medicine Hrvoje Korov, član Izvršnog odbora Lovačkog saveza te županije zadužen za problematiku zdravstvenog stanja divljači. Naime, američki metilj širi se tako da zaražena životinja izmetom odlaže njegova jajašca u okoliš, ona se u barskom pužu razvijaju, ličinka biva odložena na travnate površine, a divljač je ispašom unose u svoj organizam. Dodaje da jelenska divljač ima velike migracije tijekom godine, te za jednu noć mogu prijeći 10 do 15 kilometara što je kod njega izazvalo sumnju o pojavi ovog oboljenja.

-Iz Posavine divljač na ovo područje ne može doći zbog autoceste i ograda uz nju, no iz Podravine i Podunavlja nema prepreka, a poznato je da su ta područja zbog vodnih površina i brojne populacije divljači zahvaćena pojavom američkog metilja zbog čega su nadležne državne institucije u suradnji sa Hrvatskim lovačkim savezom pokrenule praćenje i suzbijanje tog oboljenja na područjima uz Dunav i Savu, a Ministarstvo poljoprivrede, vodnog gospodarstva i šumarstva tijekom prošle godine je za područja sliva rijeke Save provodilo Program kontrole fasciloidoze u populaciji jelena običnog i srne obične na područjima visokog rizika. Požeška kotlina i ova županija nisu obuhvaćene tim programom jer se smatralo da populacija jelenske i srneće divljači tu nije zaražena jer nije riječ o rizičnom području! Do prošle godine nisu provedena istraživanja i prikupljanja uzoraka kako bi se utvrdila eventualna prisutnost ovog parazita u Požeško-slavonskoj županiji.

Imajući u vidu da je i ranije jelenska divljač čak iz Baranje ponekad viđana u središnjoj i zapadnoj Slavoniji  u koordinaciji sa Lovačkim savezom Požeško-slavonske županije tijekom protekle godine Hrvoje Korov je inicirao prikupljanje uzoraka jetara odstrijeljene jelenske divljači. Nažalost, rezultati pregleda prikupljenih uzoraka su poražavajući.

-Prikupljeno je 14 uzoraka među kojima sam prerezom jetre odmah prostim okom uočio po 4 do 5 komada američkog metilja, a bilo je i slučajeva sa dvadesetak komada pri čemu im je dužina bila oko 4-6 centimetara – nastavlja Hrvoje Korov dodajući da je u suradnji sa prof. dr.sc. Zdravkom Janickim, predstojnikom Katedre za lovstvo zagrebačkog Veterinarsko fakulteta uputio te uzorke na pregled, pri čemu je utvrđeno da je u 8 od 14 uzoraka jetara jelena običnog prisutan parazit – veliki američki metilj!

Kako je poznato jelen obični ne ugiba u slučajevima zaraze velikim američkim metiljem (zaražena jedinka gubi na težini i pada trofejna vrijednost) , no to nije slučaj sa srnećom divljači, koja oboljenjem gubi životnu bitku, tako da masovnija pojava ovog oboljenja može dovesti do smanjenja populacije srneće divljači.

Dr. Hrvoje Korov i ŽLS Požeško-slavonske županije su zahvalni prof. Janickom na suradnji, ali i lovačkim društvima čiji su se čelnici svesrdno angažirali na prikupljanju uzoraka.

Ovdje se nastavlja prikupljanje uzoraka odstrijeljene divljači, te daljnji pregledi, a svi su svjesni da je za poboljšanje ovakvog stanja ključna preventiva pri čemu najveću ulogu imaju lovci, šumari i drugi dionici očuvanja prirode.

Njihova su očekivanja da će područje Požeško-slavonske županije ući u „Program kontrole fascioloidoze u populaciji jelena običnog i srne obične na područjima visokog rizika u 2018. godini“ što bi omogućilo sustavno liječenje te populacije, a na taj način bi se olakšalo i financiranje svih aktivnosti  jer je svakome jasno da to lovci ne mogu bez šire društvene podrške.

Foto: Ilustracija i arhiva pozega.eu

0 Comment