Laptopi na stolu ispred vijećnika Gradskog vijeća Požege

Autor: DK

POŽEGA – Novi mandat – novi običaji – mogli bismo parafrazirati kao novost to što je na prošloj sjednici Gradskog vijeća 5-6 vijećnika pred sobom imalo laptope ili tablete. Ako se to izrazi brojkama – četvrtina vijećnika donijela je bitnu promjenu slike koju smo do sada vidjeli s hrpama papira na stolu ispred njih.

Jedno je pitanje zašto se troši toliko papira za prezentiranje rada i  je li nužno da se potpuno  isti podaci repriziraju kroz nekoliko ponekad i neobaveznih izvješća različitih naziva i sl.  No, za pretpostaviti je da se ovaj put ne radi samo o manje-više nebitnoj novini, već da će ovaj primjer slijediti i ostali vijećnici. Tim više, što se neki i po struci u svom radu koriste isključivo elektroničkim pomagalima. Stoga ohrabruje novina te da će se ova tendencija pretvoriti u svakodnevnu komunikaciju i znatno veću otvorenost rada gradske uprave prema svojim vijećnicima i javnosti uopće. Jer, Grad Požega za to ima kapaciteta, od kadrovskih do relativno skromno potrebnih financijskih.

No, ovakav način rada tražit će i od svih onih koji opslužuju Gradsko vijeće da u svom radu primjenjuju suvremene metode komuniciranja, a to znači i da svoj rad više  izlože javnosti. Grad Požega doista nema razloga da ne bude transparentniji  samo zato što neki službenici „nemaju sluha“ za elektroničku tehnologiju.

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: