Krenula prodaja državne imovine: Među 44 nekretnine koje su na prodaji u RH i jedna u Vilić Selu

Autor: DK

blankZAGREB / POŽEGA – Ministarstvo državne imovine raspisalo je javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju 44 nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatsku diljem zemlje. Rok za podnošenje ponuda je 1. rujna do 14 sati, a sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju po principu “Viđeno-kupljeno”.

Među tim nekretninama nalazi se i jedna na području Požeštine, točnije u Vilić Selu, na području općine Brestovac.

Naime radi se o nekretnini koja je upisana u katastarskoj općini Vilić Selo (Općinski sud u Požegi, Zemljišno-knjižni odjel Požega).
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2156, mlinski potok, površine 129 čhv, odnosno 464 m2, upisana u z.k.ul. 544, k.o. Vilić Selo.
POČETNA CIJENA: 10.912,50 kn
JAMČEVINA: 1.091,25 kn

Doznajemo da se radi o zemljištu odnosno nekretnini, tvz. mlinskom potoku, za koju je jedan od vlasnika susjedne nekretnine, nekadašnjeg Mlina iskazao zainteresiranost da bi kupio i objednio sa svojom susjednom parcelom.

Ipak pravo kupnje imat će onaj tko ponudi najvišu cijenu, kako je to i navedeno u raspisanom  javnom pozivu

PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE – NE OTVARATI do 1. rujna 2017. do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Ministarstva državne imovine, ili putem pošte na adresu: Ministarstvo državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude.

Ponude će se otvarati u Ministarstvu državne imovine dana 1. rujna 2017. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja).

Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.

Za više informacija POGLEDAJ OVDJE

 

 

 

close

Prijavi se na tjedni Newsletter!

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Translate »
Postavke kolačića