Koja je prava i istinita priča oko Cesaričeve škole?!

Škola Dobriše Cesarića u PŽPOŽEGA – Dok je gradonačelnik Požege Vedran Neferović, na zadnjoj sjednici Gradskog vijeća oko rekonstrukcije i dogradnje Cesarićeve škole govorio jedno Zdravko Ronko, bivši gradonačelnik i predsjednik požeško-slavonskog SDP-a na konferenciji za novinare iznio je sasvim druge činjenice.

Grad Požega je 27. ožujka iz Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta zaprimio dopis u kojem se navodi da projekt rekonstrukcije i dogradnje Cesarićeve škole nije prihvatljiv za financiranje iz EU Fonda za regionalni razvoj jer takva vrsta projektnih prijedloga nije više sadržana u operativnom programu usvojenom od strane Europske komisije. Neferović navodi da je sve to u potpunoj suprotnosti s javnim pozivom Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta na koji je grad Požega prijavio projekt te da je Požega bila na indikativnoj listi na što mu požeški SDP-ovac Zdravko Ronko odgovara navodeći kronologiju događanja oko svega toga.

Zdravko Ronko 7 (Small)

Zdravko Ronko, predsjednik požeško-slavonskog SDP-a

-Želim podsjetiti svekoliku javnost da se u ovom gradu ništa ne događa, ništa se neradi osim što čelništvo zagrijava stolice Boltine terase, da je investicijska klima na nuli, a onoj trojici u gradu Požegi puna usta EU fondova od kojeg nikako ni centa da vidimo. Iz usta Neferovića gotovo svaki dan može se čuti novu laž za koju se čovjek pita da li mu je to uređena vrlina, ili su ga tomu učile tete u vrtiću. No u svakom slučaju toga je sad dosta, pa je i red tog lažova  razotkrivati – rekao je Zdravko Ronko te nastavio da je Neferović prošli tjedan izjavio da je vezano za propast projekta adaptacije i dogradnje Osnovne škole Dobriša Cesarić u Požegi i da je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta došao dopis u kojem stoji kako je taj projekt neprihvatljiv za financiranje iz EU fondova regionalnog razvoja jer više nije sadržan u Operativnom programu usvojenom od strane Europske komisije ustvrđujući kako je trenutno taj projekt na čekanju sugerirajući kako je to Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta u Vladi Zorana Milanovića neozbiljno jer da je raspisalo javni poziv prije reda ne znajući što će uopće EU  financirati, te da ne zna kako će sad riješiti 300 tisuća kuna koje je uloženo da bi se projekt uopće prijavio.

Budući da smo došli do detaljnijih informacija doznajemo da je 2011. godine raspisan poziv kako bi na vrijeme korisnici počeli pripremati projekte koji su, sukladno uredbi EU o ERDF-u bili mogući za financiranje što je u najboljoj namjeri za sve. Također doznajemo da se tada nikome ne garantira financiranje, već da je taj poziv “priprema zalihe projekata” te da će tek po odobrenom operativnom programu biti moguće raspisati natječaj gdje bi se najbolji prijedlozi prihvatili za što bi se dobila sredstva prema svim postavljenim kriterijima. Također smo došli do informacije da niti jedan prijavitelj nije morao trošiti svoja sredstva “ukoliko nije želio” jer takva dokumentacija koja iziskuje ulaganje dodatnih svojih sredstava nije bila uvjet za doći na indikativnu listu. Ako je netko u tom trenutku imao dodatne dokumente, nacrte, projekte, dozvole i sl. prijavitelj je mogao dobiti dodatne bodove uz obvezan prolazak “evaluacije”.

-Ideja i projekt za OŠ Dobriša Cesarić je iz 2011. godine, dokumentacija za nadmetanje je iz 2012. godine pod ev.brojem 22/12, te su 30.siječnja 2012. godine Odlukom o operativnom planu ulaganja u osnovne škole za taj projekt osigurana sredstva u iznosu od 242.424,00 kune, a glavni projekt dovršen je i plaćen u krajem 2012. godine. Odlukom Ministarstva o objavi Javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga Javni poziv objavljen je 1. listopada 2011. godine – pojašnjava Ronko pitajući se da li je to bilo neozbiljno HDZ-ovo ministarstvo na čelu sa tadašnjim njihovim ministrom. Javni poziv objavljen je kako bi se pripremila zaliha potencijalnih  projekata, Indikativna lista, i koji projekti bi se eventualno mogli financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF), a po odobrenom Operativnom programu od Europske komisije.

– Za prijavu na taj Javni poziv nije bila potrebna nikakva dokumentacija koja iziskuje bilo kakve troškove jer tu je samo riječ o ideji, potrebi, želji, “željotekci” dok posljednju riječ daje EK uvrštavanjem u Operativni program, a u koji naš projekt nije ušao. Slijedom dokumentiranog razvidno je kako je ideja, projektni zadatak i projekt još iz 2012. godine. Tada je moja namjera bila, kao gradonačelnika Požege, dvoranu završiti do sredine 2014. godine sredstvima Gradskog proračuna i najvećim dijelom pomoći Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta, a ne iz  famoznih EU fondova koji su nekima puna usta ali u gradsku blagajnu ništa, a po svemu sudeći još dugo ništa stići i neće – ističe Ronko koji je nastavio da je razvidno da Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta bilo HDZ-ovo ili SDP-ovo nije učinilo nikakvu pogrešku već je samo pozvalo zainteresirane da iskažu svoje želje, namjere i potrebe kako bi se sačinila jedna “željoteka – zaliha potencijalnih projekata – Indikativna lista, na što je Europska komisija dala konačnu odluku što će financirati kroz Operativan program nakon čega bi se tek onda raspisao natječaj.

Gradonačelnik Požege Vedran Neferović je izjavio kako je projekt trenutno na čekanju do promjene Operativnog programa, a Ronko mu odgovara da je znano da se Operativni program mijenja svakih sedam godina.

-Neferoviću manje laži i ovako su ti noge prekratke, manje uhljebljuj političke istomišljenike jer građani to više ne mogu namirivati, manje muti a više šuti, ostavi  Boltinu terasu i brini za gradsku kasu – prazna je – zaključio je Ronko.

0 Comment

Send a Comment