Institut za javne financije progovorio o netransparentnosti rada grada Pleternice

Autor: DK

PLETERNICA – O transparentnosti rada grada Pleternice progovorio je ovih dana i Institut za javne financije. U svom izvješću navodi kako “nažalost ima i loših primjera, kao Pleternica, na čijoj stranici građani ne mogu pronaći baš nijedan proračunski dokument, pa čak nijedan službeni glasnik”.

Tvrdnje Instituta za javne financije lako je provjeriti jer se ni na nedavno novim obnovljenim web stranicama grada Pleternice ne mogu pronaći oni dokumenti koji bi “morali” biti vidljivi i dostupni.

No, tu primjedbama nije kraj. O tome koliko grad Pleternica, na čelu s gradonačelnicom Antonijom Jozić, poštuje institucije Republike Hrvatske govori dokument Povjerenice za informiranje. Naime, dokumentom od 5.travnja 2016. godine, grad Pleternica izričito se upozorava i traži se postupanje u smislu da na svojim internetskim stranicama objave nedostajuće informacije sukladno odredbama članka 10. stavka 1 . Zakona, a naročito financijske i godišnje planove i izvješća te druge odgovarajuće dokumente koji se odnose na područje rada Grada i/ili da se dostave razlozi neobjavljivanja predmetnih informacija.

Nadalje, povjerenica za informiranje, dr.sc. Anamarija Musa, dipl.iur, naložila je da na svojim internetskim stranicama objave nedostajuće informacije sukladno odredbama članaka 11. i 12. Zakona, tj. informacije vezane uz provođenje savjetovanja s javnošću pri donošenju zakona, podzakonskih propisa i općih akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba, te dnevnom redu zasjedanja ili sjednica službenih tijela i vremenu njihova održavanja, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad.

U tom dopisu se nadalje navodi da je u slučaju neobjavljivanja predmetnih informacija potrebno dostaviti razloge, dostaviti očitovanje o navodima podnositelja predstavke vezanima za nejednolik tretman redakcija u smislu dobivanja informacija, obavijesti i poziva Grada.

Zbog čega toliko godina nema transparentnosti u radu grada Pleternice, a što je zakonom regulirano, teško je reći kao što je teško objasniti i oglušivanje na upozorenja nadležne institucije koju prema svemu sudeći grad Pleternica ne doživljava jer ne postupa po nalozima vezanima i za druge slučajeve.

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: