Ima li kraja donošenju “nezakonitih” odluka u Gradu Požegi?

Autor: D.K.

POŽEGA gradska kućaPOŽEGA – Nešto se čudno dešava u gradskoj upravi Grada Požege, kojoj je na čelu gradonačelnik Vedran Neferović, iz razloga jer se pojavljuju određeni dokumenti ovjereni i potpisani sa upitnom zakonitošću. Uz sve to nadležna državna tijela pobijaju ili ukidaju određene akte jer nisu doneseni u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kao i zbog toga što nije provedena procedura na zakonit način. Kako neslužbeno doznajemo da nije mali broj kao takvih dokumenata koji su u tom vidu doneseni i koji nikako neće imati pravnu i zakonsku snagu.

Akte odluka odnosno rješenja koji se donose na prijedlog gradonačelnika i s kojima je suglasan u svakom slučaju moraju proći u redovnoj proceduri kroz stručne službe grada koje trebaju dati stručno mišljenje o valjanosti i zakonitosti prijedloga koji se upućuju u proceduru. Budući da određeni prijedlozi na temelju kojih su donesene odluke nisu bile u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima kao takve nadležna tijela i institucije pobijaju i stavljaju van snage, poništavaju ih.

Tako je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave, svojim Rješenjem poništila odluku koju je donijelo Gradsko vijeće, na temelju Zaključka gradonačelnika Neferovića koje je vezano za dodjelu koncesije za obavljanje linijskog prijevoza putnika na području Grada Požege, na kojoj su se nadmetale tvrtka APP d.d. iz Požege i Slavonija bus d.o.o. iz Novog Grada. Državna je komisija pronašla niz propusta u postupku Javne nabave čime se prema svemu sudeći pokušalo pogodovati jednoj strani iako je u tom postupku bilo evidentno da nije dostatna i valjana dokumentacija koja je bila propisana za taj postupak. Na neobjašnjiv način eliminacijom druge strane pokušalo se staviti da ta strane ne ispunjava uvjete koji su propisani iako se na kraju ispostavilo da je dokumentacija bila uredna i potpuna te da su uvjeti u potpunosti ispunjeni. Dovoljno je reći da su se kako doznajemo čak četiri puta mijenjali uvjeti u raspisanom natječaju što je teško za objasniti ali se može pretpostaviti da se u tom postupku doista pokušalo nekome pogodovati. O načinu provedbe tog natječaja biti će posebna tema u tom smislu u kojoj ćemo pokušati objasniti cijeli slijed događanja.

Kao još jedna od odluka koja prema svemu sudeći nije donesena na zakonit način a odnosi se na izmjene i dopune Odluke o visini spomeničke rente. Prema mišljenju koje je dalo nadležno Ministarstvo kulture niti ta odluka nije donesena u skladu sa zakonskim propisima za što će se trebati sačekati konačno rješenje od nadležnog Ureda državne uprave.

Prema neslužbenim informacijama doznajemo da ima još nekoliko akata, odluka, zaključaka i rješenja, koji nemaju pravni temelj i koje se neće moći u konačnici provesti bilo da su doneseni od strane gradonačelnika ili Gradskog vijeća. Kuda takav način rada vodi ostaje svakom pojedincu da sam o tome donese odluku.

 

 

 

 

 

 

Više iz kategorije