Gradski vijećnici će odlučivati o 11 točaka dnevnog reda na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege 31. siječnja 2022. godine

Autor: pozega.hr

Na 8. sjednici Gradskog vijeća Grada Požege koja će se održati 31. siječnja 2022. godine naći će se 11 točaka dnevnog reda. Gradski vijećnici na najavljenoj sjednici raspravljat će o izvješću Mandatne komisije, točnije o prestanku mandata Ivanu Vlahoviću, zamjeniku člana u Gradskom vijeću Grada Požege i o prestanku mirovanja mandata Martini Vlašić Iljkić, članici Gradskog vijeća Grada Požege. Naime, Ivan Vlahović dostavio je dana 17. prosinca 2021. godine ostavku na mjesto zamjenika člana u Gradskom vijeću Grada Požege, kao i na mjesto člana u Odboru za međugradsku i međunarodnu suradnju, dok je Martina Vlašić Iljkić dana 20. prosinca 2021. godine dostavila zahtjev za prestankom mirovanja mandata u Gradskom vijeću Grada Požege.

Među točkama dnevnog reda je i prijedlog Odluke o V. izmjenama i dopunama Generalnog urbanističkog plana Grada Požege. Kako stoji u obrazloženju, razlozi za izradu i donošenje V. izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Požege su korekcije granica građevinskog područja, usklađivanje s planovima višeg reda, usuglašavanje javnog interesa i različitih interesa i potreba korisnika prostora odnosno vlasnika zemljišta, preispitivanje i ažuriranje Odredbi za provođenje, kao i korigiranje trasa i koridora za prometne i infrastrukturne građevine.

Prema novom Zakonu o gospodarenju otpadom predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Požege što će se također naći pred vijećnicima, a tu su i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Požege, prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje trgovačkom društvu Komunalac Požega d.o.o., te prijedlog Srednjoročnog Plana davanja koncesije na području Grada Požege za razdoblje od 2022. do 2024. godine i prijedlog Plana davanja koncesije za 2022. godinu.

Gradski vijećnici odlučivat će i o proglašenju 13. lipnja Danom branitelja Požeško – slavonske županije, u spomen na obrambeni i oslobodilački Domovinski rat i na sve žrtve koje su hrvatski branitelji iz Domovinskog rata podnijeli u obrani neovisnosti, teritorijalne cjelovitosti i suvereniteta Republike Hrvatske kao i opstojnosti i slobode hrvatskog naroda, te u čast i u znak zahvalnosti svim hrvatskim braniteljima s područja Grada Požege koji su sudjelovali u oslobađanju i obrani Republike Hrvatske. Pred vijećnicima će se naći i prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Požege u 2022.

Na dnevnom redu je i prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade provedbenih akata Strategije razvoja urbanog područja Grada Požege za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine – Akcijskog plana, Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana. Naime, Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.- 2027. propisuju izradu provedbenih akata SRUP-a – Akcijski plan, Komunikacijska strategija i Komunikacijski akcijski plan. Akcijski plan za provedbu SRUP-a je provedbeni akt koji izrađuje grad središte urbanoga područja, u pravilu za razdoblje 2-3 godine, a koje je moguće povezati s proračunom te sadrži pregled glavnih mjera s pokazateljima rezultata, ključnim točkama ostvarenja, rokovima i nositeljima provedbe i procjenom fiskalnog učinka. Komunikacijska strategija je dokument kojim se određuju komunikacijski ciljevi koje grad središte kao nositelj izrade SRUP-a želi postići komunikacijom s javnošću te definira ključne komunikacijske poruke, ciljne skupine i komunikacijske kanale. Komunikacijski akcijski plan je dokument kojim se definira okvir za postizanje komunikacijskih ciljeva određenih komunikacijskom strategijom te detaljno razrađuju mjere i aktivnosti informiranja i vidljivosti na operativnoj razini u svrhu provedbe komunikacijskih ciljeva.

Sjednica će se održati u ponedjeljak, 31. siječnja u Gradskoj vijećnici Grada Požege s početkom u 16 sati.

Dnevni red i materijali …

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek