blank

Gradit će se Poučna staza od veličke škole do Planinarskog doma Lapjak

Autor: Jelenko Topić
blank

Općina Velika priprema izgradnju poučne staze od osnovne škole „Ivan Goran Kovačić” do Płaninarskog doma Lapjak u dužini nešto većoj od četiri kilometra. To će biti staza širine 1,80 metara, bez bilo kakve sječe stabala odnosno krčenja.

Predviđeno je da se na pripremljenu podlogu polažu trake geotekstila  koje se preklapaju poprečno za pola metra, a gornji sloj staze bi bio od  zrnatog kamenog materijala u ukupnoj debljini 35 centimetara. Na pogodnim mjestima duž poučne staze planira se postaviti drvene edukacijsko-informacijske ploče i drveni most od prirodnih materijala. Staza se radi po postojećim putevima, sa minimalnim zahvatima na vegetaciji i okolnom tłu, uz uporabu prirodnih i neškodljivih materijala.

Drveni most bit će dug 10,1 i širok 1,5 metara, a radovi na njegovoj gradnji  zahtijevaju intervenciju u koritu vodotoka Veličanka, na način da će se odraditi radovi na temeljenju drvenih stupova bušenjem rupa i potrebnim nabijanjem drvenih stupova u tło korita, te zasipavanjem drobljenim kamenim materijalom.

Upravni odjel za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško-slavonske županije – Odsjek za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša donio je rješenje da je planirani zahvat — „Uspostava i uređenje poučne staze na području Općine Velika” prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Prethodno mišljenje dalo je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja gdje navode da se uz pridržavanje važećih propisa iz područja zaštite okoliša, vode i održivog gospodarenja otpadom, može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže.

Na osnovu ovog rješenja nastavlja se pripremati ostala dokumentacija i dozvole za ostvarenje ovog projekta.

Foto: Ilustracija

Više iz kategorije