Grad Požega nabavio deset električnih bicikala

Autor: pozega.hr

Grad Požega nabavio je 10 električnih bicikala koji će biti na korištenje djelatnicima Grada i gradskih ustanova, ali i posjetiteljima našega grada budući da će njih pet biti predano Turističkoj zajednici Grada Požege za najam turistima. Električni bicikli su nabavljeni u sklopu provedbe projekta „Požega zeleni grad – kupnja električnih bicikala“. Navedeni projekt Grad je prijavio u sklopu Javnog poziva za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama određenim kao korisnicima sredstava dodjelom sredstava Fonda 2018. godine. Ukupna vrijednost projekta je 112.491,00 kuna, pri čemu sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznosi 40%.

Za kupnju 10 bicikala izdvojeno je 112.491,00 kuna, od čega je Fond sufinancirao 40% troškova. Time će se smanjiti korištenje službenih automobila i doprinijeti očuvanju okoliša, ali i sportskom načinu života i boljoj formi onih koji ih koriste.

Više iz kategorije