Grad Kutjevo sanira oštećene prometnice

Autor: D.K.

VETOVO – Loše vremenske prilike i jake padaline ove godine su diljem naše županije donijele velike probleme. Naselja na području Grada Kutjeva također su osjetila posljedice učestalih oborina, pa je došlo do oštećenja brojnih puteva i cesta.

-Ovih dana saniraju se sve oštećene prometnice, kopaju se kanali i nasipavaju putevi. Za sada se procjenjuje da će se kopati kanali i sanirati prometnice u dužini od oko 2 km te da će se utrošiti oko tisuću kubika materijala za nasipavanje. Teško je reći konkretne iznose s obzirom da se skoro svaki dan pojavi neki novi dio ceste ili puta koji je potrebno sanirati ili kanal koji treba kopati – rekao nam je u razgovoru Vinko Murar, stručni savjetnik za gospodarenje prostorom i komunalno – stambene poslove Grada Kutjeva.

Za sada je u planu sanacija cesta i puteva u Lukaču i vinske ceste do Gradišta, a ovih dana se radi i sanacija Vinogradske ulice u Vetovu.  Grad Kutjevo u Vetovu je pristupio sanaciji puta na brdu gdje je odrađeno nasipavanje materijala na cestu, čišćenje kanala te kopanje jarka kako bi oborinske vode mogle lakše otjecati s puta.

-Bez obzira na financijsku situaciju Grada Kutjeva, ovo su problemi za koje se mora pronaći način rješavanja da se stanovnici, ali i brojni poljoprivrednici, ratari i vinari mogu neometano kretati i dolaziti bez poteškoća do svojih poljoprivrednih površina. Prioritet nam je sanirati sve oštećene ceste i puteve, ali i unaprijed poduzeti određene korake kako bi se spriječile velike štete ubuduće – napominje gradonačelnik Grada Kutjeva Josip Budimir.

 

Više iz kategorije