Grad Kutjevo raspisuje Javni poziv za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Autor: D.K.

Pozivaju se zainteresirani studenti koji imaju prebivalište na području Grada Kutjeva, koji ispunjavaju uvjete utvrđene ovim pozivom da podnesu prijave za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Dodjeljuje se 10 stipendija, svaka po 700,00 kn mjesečno.

Pravo podnošenja prijava imaju redovni studenti sveučilišta, veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koji su redovno upisani u višu godinu studija u odnosu na prošlu godinu ili su redovno upisani u prvu godinu studija u odnosu na srednjoškolsko obrazovanje, koji:

– su državljani Republike Hrvatske,

– imaju prebivalište na području Grada Kutjeva,

– podnesu uredne prijave po ovom javnom pozivu,

– po bodovanju zauzmu mjesto na rang listi od 1. do 10.

Pravo podnošenja prijava nemaju studenti koji ponavljaju godinu, koji su ostvarili pravo na stipendiju od Grada Kutjeva, a nisu izvršili ugovorene obveze i studenti koji ostvaruju stipendiranje iz drugih izvora.

Prijave se podnose u roku od 30 dana od dana objave ovog poziva na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada Kutjeva, odnosno najkasnije do 02. studenog 2022. godine, pisanim putem u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Kutjevo – Povjerenstvo za dodjelu stipendija, Trg graševine 1, 34340 Kutjevo ili na e-mail adresu: grad@kutjevo.hr sa skeniranim prilozima u jednom dokumentu, a moraju sadržavati:

  1. prijavu za dodjelu stipendije,
  2. dokaz o prebivalištu na području Grada Kutjeva (uvjerenje MUP-a)
  3. presliku osobne iskaznice,
  4. potvrdu sveučilišta, veleučilišta ili visoke škole o upisu, odnosno za studente viših godina studija potvrdu o upisu u višu godinu studija,
  5. studenti prve godine studija svjedodžbe od sva četiri razreda srednje škole i završnog ispita, a studenti viših godina studija presliku indeksa,
  6. izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da nije korisnik neke druge stipendije ili potpore za stipendiranje,
  7. potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o primanjima članova zajedničkog kućanstva za sve članove kućanstva starije od 15 godina (plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija, stalna socijalna pomoć, isplaćene naknade plaće za bolovanje te rodiljne i roditeljske naknade u slučaju nezaposlenosti), ne starije do 30 dana od dana podnošenja prijave,
  8. izjava o sastavu kućanstva (obiteljskom statusu),
  9. uvjerenje nadležnog ureda za obranu o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.
  10. privola za korištenje osobnih podataka,

Postupak dodjele stipendija provodi povjerenstvo od 3 člana koje imenuje Gradonačelnik. Povjerenstvo prikuplja prijave, stručno ih obrađuje i utvrđuje listu kandidata za dodjelu stipendije te sastavlja prijedlog Odluku o dodjeli stipendije.

Dostava odluke o dodjeli stipendija vrši se javnom objavom na internetskim stranicama i oglasnoj ploči Grada.

Pravo prvenstva na rang listi za dodjelu stipendija utvrđuje se prema socijalnom kriteriju i kriteriju uspjeha u prethodnoj akademskoj odnosno školskoj godini zbrajanjem bodova ostvarenih prema navedenim kriterijima.

Temeljem odluke o dodjeli stipendije sklapa se ugovor o stipendiranju kojim će se regulirati prava i obveze Grada Kutjeva i stipendiranog studenta. Isplata stipendije započinje nakon sklapanja ugovora o stipendiji.

Ostale informacije o dodjeli stipendija za akademsku godinu 2022./2023.:

Ana Galić – 0998100047, ana.galic@kutjevo.hr

Dokumentacija za preuzeti

1. Prijava za dodjelu stipendije

2. Izjava da student ne prima drugu stipendiju

3. Izjava o članovima kućanstva

4. Privola za korištenje osobnih podataka

5. Javni poziv za dodjelu stipendija 2022-2023.

Više iz kategorije

enterslots kdslots777 vegasgg autospin88 jempol88 playbet88 luxury333 fit188 bigdewa megahoki88 warung168 gas138 nusa365 gebyar123 kencana88 max77 garuda999 koinvegas mantul138 autowin88 emas168 pusatwin ajaib88 monsterbola bonus138 kencana88 koko138 bet88 dragon77 dunia777 bigdewa jakartacash 7winbet emas138 toto slot