Đuro Vidić se sjeća da je jelena nekada bilo mnogo, a jedan njegov kolega istog dana ih je odstrijelio čak 17

Više od pola stoljeća Đuro Vidić(80),poljoprivrednik iz Velike pod Papukom, je lovac istoga društva „Vepar“ u Kaptolu, odnosno njihove lovne grupe Doljanovci. Počeo je loviti daleke 1966. godine dok je još živio u obližnjem selu Bešinci iz kojega se 1978. odselio u Veliku gdje se pomalo bavio bravarijom i prijevozom, a nekoliko godina bio je na radu u Njemačkoj. Nostalgično se Đuro prisjeća tih vremena kada je „Vepar“ imao oko 30 članova, no mnogo su se družili, čestozapjevali, te prijateljevali i surađivali jer je odnos među ljudima bio osjetno topliji i prisniji.

-Tijekom mojih lovačkih početaka u našemu lovištu bilo je mnogo jelenske i srneće divljači, a lovac Stipo Perić samo u jednom danu odstrijelio ih je čak 17 – prisjeća se Vidić i dodaje se ta divljač tada smatralaštetočinom jer je oštećivala šuma i polja. Prisjeća se da je tada zbog svinjske kuge bilo malo divljih svinja, kao i fazana, dok je lovište obilovalo zecom koje su čak lovili i mrežama, a bili su namijenjeni za strana tržišta.

-Kroz to vrijeme imali smo problema sa oružjem i streljivom jer smo imali loše sačmarice, pri čemu su streljivo morali praviti sami jer se nije moglo kupiti – nastavlja Đuro Vidić i dodaje da su patrone punili barutom i sačmom, a olovo sami odlijevali. Prilikom lova morali su prići životinji na pedesetak metara tako da je odstrel bio otežan zbog bijega divljači!

Prisjeća se da su nekada imali mnogo veće lovište jer su im sada manje poljske i šumske površine, često su išli u zajedničke lovove sa lovcima susjednog LD „Vranovac“ iz Vetova, a spavali su pod bukvama debljim od jednog metra jer nikakvih lovno-tehničkih objekata nije bilo.

Za dugogodišnji lovački staž Đuro Vidić je primio više odličja Hrvatskog lovačkog saveza, a nedavno je svoju kolekciju zaokružio onim najvećim Zlatnom plaketom za više od 50 godina u lovačkim redovima.

0 Comment