Država prodaje kuće i zemljišta u Koprivni, Čečavačkom Vučjaku, Gradištu i Bratuljevcima

Autor: Jelenko Topić

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama u skladu sa zakonskim propisima i Pravilnikom o prodaji nekretnina raspisala je javno nadmetanje u kojemu je ponuđena prodaje nekretnina u četiri naselja na području Požeštine smještena u tri općine toga kraja.

U brestovačkom kraju dati su na prodaju u selu Koprivna srušena kuća, gospodarske zgrade, dvor i voćnjak iza kuće, a početna cijena je 15,5 tisuća eura.

Nadalje također u općini Brestovac u naselju Čečavački Vučjak prodaje se srušena kuća sa dvorištem uz početnu cijenu od 10,1 tisuća eura.

Na području grada Kutjeva u Gradištu prodaju se kuća, dvor i voćnjak za koje je procijenjena početna cijena u iznosu od 27,6 tisuća eura, a u veličkom kraju, točnije u selu Bratuljevcima daju se na prodaju srušena kuća, dvorište i voćnjak za koje je početna cijena 7,9 tisuća eura.

Sudionici u nadmetanju dužni su na ime jamčevine uplatiti iznos od 5 posto navedene početne cijene, a ponude se dostavljaju najkasnije do dana 24. ožujka 2023. godine u 12 sat.

Više iz kategorije