Donosimo raspored odvoza glomaznog otpada za 6. i 7. listopada 2017.

POŽEGA – U petak, 6. listopada 2017., Komunalac Požega d.o.o. će glomazni otpad odvoziti s područja općina Velika i Kaptol te naselja s područja tih općina.

U subotu, 7. listopada 2017. glomazni će se otpad odvoziti s područja grada Kutjeva i pripadajućih naselja te Čaglina i naselja u sklopu te općine, objavljeno je na stranicama požeške komunalne tvrtke.

Molimo korisnike komunalnih usluga u navedenim naseljima, koji su podmirili svoje financijske obveze prema Komunalcu Požega d.o.o., a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada da se jave u Komunalac Požega d.o.o. na tel. broj 316–878.

Glomazni otpad nije dozvoljeno odlagati na javnu površinu, nego ga je potrebno sakupiti na hrpu unutar svoje okućnice, neposredno uz javnu površinu. Metalni glomazni otpad potrebno je posebno odvojiti od ostalog glomaznog otpada. Stari automobili i građevinski otpad nisu kućni glomazni otpad te molimo korisnike da ove vrste otpada ne iznose.

Detaljnije informacije vezane uz glomazni otpad korisnici mogu dobiti na web stranici Komunalca Požega d.o.o.: www.komunalac-pozega.hr                                             

0 Comment