Dokumentacija u pripremi za Projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ – cilj je odlaganje 25 posto mase proizvedenog komunalnog otpada

Autor: PROMO

Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje osnovano je s ciljem da organizira izgradnju te potom upravlja radom uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u ovom dijelu Republike Hrvatske. U pripremnim fazama je provođenje različitih projekata, a jedan od važnijih je „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“.
Projekt će provoditi Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o., koje je u vlasništvu triju županija, Brodsko-posavke županije (51%), Požeško-slavonske županije (24,5%) te Sisačko-moslavačke županije (24,5%). Plan je izgraditi Regionalni centar za gospodarenje otpadom sa šest pripadajućih pretovarnih stanica za područje triju županija, koje je u tehničkom i operativnom smislu usklađeno sa standardima Europske unije, a u socijalnom smislu prihvatljivo i održivo. Buduća izgradnja ima lokaciju na području Nove Gradiške na površini od 52,88 ha.
Projekt za izradu dokumentacije provodi se u periodu od 17. srpnja 2018. godine do 17. srpnja 2022. godine. Ukupna vrijednost projekta je 15.000.000,00 HRK, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u iznosu od 12.750.000,00 HRK (85%), bespovratna sredstva kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 750.000,00 HRK (5%), dok preostali dio od 1.200.000,00 HRK su bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Glavne aktivnosti projekta su:

  • Izrada studijsko projektne dokumentacije za izgradnju RCGO Šagulje (studija izvedivosti, idejno rješenje, dokumentacija za postupak procjene utjecaja na okoliš, geodetske i druge podloge, idejni projekt, projektna prijava za EU financiranja)
  • Izrada projektno-tehničke dokumentacije za pretovarne stanice
  • Izrada dokumentacije o nabavi za nabavu radova, usluga i opreme za RCGO Šagulje i pretovarne stanice

Očekivani rezultati projekta „Izrada studijsko-projekte dokumentacije za RCGO Šagulje“ su:

  • Ishođena lokacijska dozvola za CGO
  • Ishođeno Rješenje o procjeni utjecaja zahvata na okoliš za CGO
  • Prihvaćena Studija izvedivosti s analizom troškova i koristi i Prijavni obrazac
  • Završno mišljenje JASPERS-a bez značajnih primjedbi
  • Ishođene građevinske dozvole za pretovarne stanice

Opći cilj projekta je odložiti manje od 25 % mase proizvedenog komunalnog otpada što će doprinjeti manjem onečišćenju i boljoj kvaliteti života ljudi na području sve tri županije.

Sadržaj objave članka isključiva je odgovornost RCGO Šagulje d.o.o. i ni na koji način ne odražava stajališta Europske unije
Projekt „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje“ je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
www.mrrfeu.hr
www.strukturnifondovi.hr

Europska unija
Zajedno do fondova EU

Više iz kategorije

kdslots777 luxury333 batman138 rajacuan max77 fit188 ajaib88 megahoki88 warung168 emas168 7winbet mantul138 koko138 brobet77 gaco88 vegashoki88 bonus138 rupiah138 gila138 abcslot monsterbola garuda999 sikat88