Čiste petice za proračunsku transparentnost Čaglinu, Velikoj, Požegi, Pleternici i Požeško-slavonskoj županiji: Ocjena vrlo dobar Brestovcu, Jakšiću i Kaptolu

Autor: D.K.

Institut za javne financije iz godine u godinu analizira proračunsku transparentnost hrvatskih županija, gradova i općina. Proračunska transparentnost podrazumijeva uvid u potpune, točne, pravovremene i razumljive informacije o proračunu.

Uz transparentno obznanjene proračune, građani mogu vlastitim angažmanom utjecati na efikasnost prikupljanja javnih sredstava i ponude javnih dobara i usluga, na povećanje odgovornosti Vlade i vlasti lokalnih jedinica, pa time i na smanjenje mogućih koruptivnih radnji.

Proračunsku transparentnost Institut za javne financije promatrao je i svoju ocjenu dao za period studeni 2017. do kraja ožujka 2018. godine.

Cilj je istraživanja utvrditi količinu proračunskih dokumenata objavljenih na službenim mrežnim stranicama lokalnih jedinica, bez detaljnije analize njihova sadržaja. Naravno, objava pet proračunskih dokumenata na mrežnim stranicama lokalnih jedinica ne znači ni da su jedinice apsolutno proračunski transparentne, ni da su njihove vlasti apsolutno proračunski odgovorne. No, objava dokumenata je potvrda da se lokalne jedinice barem pridržavaju Zakona o proračunu, Zakona o pravu na pristup informacijama i preporuka Ministarstva financija.

Za proračunsku transparentnost u promatranom razdoblju studeni 2017. do kraja ožujka 2018. godine čiste petice dobili su u Požeško-slavonska županija te gradovi Požega i Pleternica. Ocjenom dobar ocijenjeni su Pakrac i Lipik, dok je Kutjevo dobilo ocjenu dovoljan. Što se tiče općina ocjene odličan su dobili Čaglin i Velika, a vrlo dobar Brestovac Jakšić i Kaptol.

Promatrajući prethodno razdoblje praćenja proračunske transparentnosti Pleternica je iz ocjene nedovoljan svoju transparentnost položila s čistom peticom i time se najviše istakla i najviše iskočila. Grad Kutjevo je nedovoljnu ocjenu ispravio na dovoljan (2) što se može reći da je određeni pomak uz uvjet da gradonačelnik Budimir svoje službe treba bolje ustrojiti i obvezati ih na daleko bolje administrativno poslovanje kako bi se došlo do bolje i veće ocjene transparentnosti. U prethodnom promatranom razdoblju Požeško-slavonska županija, grad Požega, općine Jakšić i Čaglin bili su ocijenjeni s ocjenom dovoljan koju su ocjenu ispravili i svoje transparentno poslovanje poboljšali.

Razinu transparentnosti s istom ocjenom su zadržali Brestovac, Kaptol i Pakrac, koji su bili ocijenjeni s vrlo dobrom ocjenom, što nije razlog da se ne teži ka većoj.

Za očekivati je da će naredno promatrano razdoblje biti još većih pomaka na bolje ta da niti jedna općina odnosno grad u Požeško-slavonskoj županiji neće biti ispod ocjene vrlo dobar.
Htjeli to neki priznatimili ne i lokalni mediji mogu pripisati sebi poboljšanje na bolje kod nekih jedinica lokalnih samuprava, što se tiče transparentnosti, jer su javno ukazivali na nedostajuće informacije na službenim web stranicama.

Više iz kategorije