Cikloturizam – potpisan sporazum – s riječi na djela

Autor: D.K.

POŽEGA – Turistička ponuda Požeško-slavonske županije sustavno se proširuje novim pravcem razvoja  – cikloturizmom, za koji sve statistike u svijetu pokazuju da postaje sve popularniji oblik turizma. Ključni dionici koji su sudjelovali u izradi Operativnog programa razvoja cikloturizma danas su potpisali Sporazum o  suradnji i mogućem partnerstvu na pripremi i provedbi projekata temeljenih na Operativnom planu razvoja cikloturizma na području Požeško-slavonske županije 2017. – 2020. za što je ostvareno 350 000 kuna Ministarstva turizma RH.

Predmet ovog Sporazuma je suradnja i moguće partnerstvo Sporazumnih strana na pripremi i provedbi projekata temeljenih na Operativnom planu razvoja cikloturizma na području Požeško-slavonske županije 2017. – 2020. Svaki projekt će se provoditi sukladno posebnim ugovorima o suradnji i partnerstvu sklopljenim između pojedinih sporazumnih strana.

-Do kraja godine ćemo kroz ostvarena sredstva financirati: izradu prometnog elaborata za tri glavna pravca, izradu web stranice koje će objedinjeno sve  vezano za biciklizam, cikloturizam i bicikl uopće, izradu bike-oznaka za objekte koji budu zadovoljavali potrebne smšetajne uvjete za bicikliste, odnosno one koji mogu primati bicikliste, te ćemo provesti edukaciju za bike-vodiče koji će dobiti licencu na godinu dana da mogu biti  ciklo-vodiči. Za sve to ukupno je predviđeno 350 000 kuna – objasnila je Ivona Odvorčić, u ime Županijske turistička zajednice.

Sporazum su danas potpisali, u ime Požeško-slavonske županije, zamjenik župana Vedran Neferović,  gradonačelnici, načelnici i direktori turističkih zajednica, te ravnatelji, direktori i ovlašteni predstavnici ustanova: Hrvatske ceste d.o.o., Županijska uprave za ceste PSŽ, Policijska uprava PSŽ, Hrvatske vode, Hrvatske šume d.o.o., Javna ustanova Park prirode Papuk, Regionalna razvojna agencija Panora, Zavod za prostorno uređenje PSŽ i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim područjem PSŽ.

Akcijski plan cikloturizam RH ovaj turizam promatra u najširem mogućem smislu, dakle kao turističko putovanje biciklom, biciklistički izlet,dodatnu sportsko rekreativnu ponudu vožnje biciklom uređenim ili neuređenim stazama,sportsku manifestaiju te povremenu vožnju. Statistike pokazuju da su turisti na dva kotača bolji potrošači, u destinaciji troše oko 30 posto više negoli »klasični« turisti.

Komentiraj: