Požega.eu
Promjena teme
Prijava
Pretraži Požega.eu

BUDUĆNOST KOMUNALIJA: Četiri aglomeracije za bolju vodoopskrbu i odvodnju

PRIJE 7 GODINA
TEKST: Jelenko Topić

Prijavite se da možete ocijeniti članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prilagodba teksta
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED
Požega.eu | BUDUĆNOST KOMUNALIJA: Četiri aglomeracije za bolju vodoopskrbu i odvodnju Požega.eu | BUDUĆNOST KOMUNALIJA: Četiri aglomeracije za bolju vodoopskrbu i odvodnju

PRIJE 7 GODINA
TEKST: Jelenko Topić

Prilagodba teksta ▼
VELIČINA SLOVA
RAZMAK IZMEĐU SLOVA
RAZMAK IZMEĐU RIJEČI
PRORED

POŽEGA – Kroz sljedećih pet do šest godina očekuju se ulaganja u javnu vodoopskrbu i odvodnju na području Požeštine teška gotovo 400 milijuna kuna. U završnoj pripremi je studijsko-projektna dokumentacija za odobravanje sufinanciranja za područja aglomeracija Požega, Pleternica, Velika i Kutjevo. Konačni dokumenti za odobravanje sredstava za aglomeracije Požega i Pleternica su predani nadležnim tijelima za sufinanciranje sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u sklopu financijske perspektive za proračunsko razdoblje 2014.– 2020. godine. Sredstva se odobravaju za postizanje učinkovite primjene nacionalnih zakona usklađenih s pravnom stečevinom EU, odnosno ispunjavanje europskih standarda.Država je 2014. godine u suradnji s Europskom komisijom donijela Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine kojemu je cilj investiranje u prioritetne sektore u području zaštite okoliša, a riječ je o očuvanju kvalitete pitke vode, pročišćavanju otpadnih voda i postupanju s otpadom. Poseban naglasak je na mjere uspostave modernih vodoopskrbnih sustava i mreža i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za otpadne vode iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže.-Projekti na području aglomeracije Požega obuhvaćaju: rekonstrukciju magistralnog vodovoda Velika – Požega ukupne duljine 14,8 km uključujući izgradnju mjerno-regulacijskih okana za potrebe smanjenja gubitaka na mreži,izgradnju-rekonstrukciju kanalizacijskih mreža u samom gradu Požegi u duljini 11,3 km čime će se smanjiti znatna količina infiltriranog dotoka stranih voda u postojeći sustav odvodnje što za cilj ima postići učinkovitije pročišćavanje otpadnih voda, odnosno rasteretiti centralni uređaj za pročišćavanje, zatim izgradnju kanalizacijskih mreža za naselja Bankovci, Kunovci, Marindvor i Štitnjak u duljini od 7 km, izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Trenkovo i Trnovac dugog 12,7 km, nadogradnju postojećeg centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Požege u Vidovcima, te nabavu opreme za održavanje kanalizacijskog sustava – ističu u komunalnoj tvrtki „Tekija“.

Uz rekonstrukciju kanalizacijskih mreža očekuje se i rekonstrukcija prometnica.Planirani rok za završetak projekta je 2021. godina.Ukupna planirana vrijednost investicije u sljedeće 4 godine je oko 174 milijuna kuna od čega lokalna samouprava osigurava oko 11,5 milijuna dok su ostalo sredstva EU, Hrvatskih voda i državnog proračuna.Projekti na području aglomeracije Pleternica obuhvaćaju: rekonstrukciju, dogradnju i proširenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području toga grada, te dijela općine Jakšić, Vidovaca i Dervišage na području grada Požege.Predviđena je rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima te proširenje sustava prikupljana i odvodnje na ostala naselja aglomeracije: Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari i Novoselci. Radovi obuhvaćaju izgradnju kolektora dugog oko 50 km, te rekonstrukcije i gradnju objekata na sustavu odvodnje(21 crpna stanica,6 retencijskih bazena i 10 preljeva), te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pleternici, ukupna vrijednost procjenjuje se na 144 milijun kuna pri čemu su sredstva lokalne zajednice 5,6 milijuna, a ostalo su sredstva EU, Hrvatskih voda i državnog proračuna. Planirani rok za završetak projekta je 2021. godina.

Aglomeracije Velika i Kutjevo se pripremaju kao zajednički projekt i kao takav će biti prijavljen za sufinanciranje iz EU sredstava. Do kraja godine se očekuje završetak izrade studijsko-projektne dokumentacije što je preduvjet za prijavu projekta. Realizacijom ovog projekta očekuje se za područje Kutjeva izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda oko 3,8 km,rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda 1 km,povećanje priključenosti na sustav odvodnje za oko dodatnih 200 priključka,gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Velikoj, te dogradnja vodospreme pitke vode.

Aglomeracija Velika obuhvatit će izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda oko 20,3 km ( naselja Velika, Potočani, Radovanci, Draga,Stražeman, Biškupci i Doljanci), rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda 1 km,povećanje priključenosti na sustav odvodnje za približno dodatnih 820 priključka,gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kutjevu i dogradnja vodospreme. Ove dvije investicije se procjenjuju na oko 82 milijuna kuna, a realizacija se očekuje kroz sljedećih 5 do 6 godina.

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, zajedno s gradovima Požega, Pleternica i Kutjevo, te općinama Brestovac, Velika i Jakšić kao i s Hrvatskim vodama, radi na izuzetno složenim poslovima pripreme studijske i projektne dokumentacije, rješavanju imovinsko-pravnih stvari kao i pripremi natječajne dokumentacije za izvođenje. Za aglomeracije Požega i Pleternica očekuje se potpis ugovora o sufinanciranju. Prvi natječaji se očekuju u prvoj polovini 2018. godine, a radovi u trećem kvartalu.Ocijenite članak

Prijavite se da možete ocijeniti ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.

Prijavite se da možete komentirati ovaj članak. Ako još niste registrirani, registrirajte se ovdje.