BUDUĆNOST KOMUNALIJA: Četiri aglomeracije za bolju vodoopskrbu i odvodnju

Autor: Jelenko Topić

POŽEGA – Kroz sljedećih pet do šest godina očekuju se ulaganja u javnu vodoopskrbu i odvodnju na području Požeštine teška gotovo 400 milijuna kuna. U završnoj pripremi je studijsko-projektna dokumentacija za odobravanje sufinanciranja za područja aglomeracija Požega, Pleternica, Velika i Kutjevo. Konačni dokumenti za odobravanje sredstava za aglomeracije Požega i Pleternica su predani nadležnim tijelima za sufinanciranje sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u sklopu financijske perspektive za proračunsko razdoblje 2014.– 2020. godine. Sredstva se odobravaju za postizanje učinkovite primjene nacionalnih zakona usklađenih s pravnom stečevinom EU, odnosno ispunjavanje europskih standarda.Država je 2014. godine u suradnji s Europskom komisijom donijela Operativni program konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. godine kojemu je cilj investiranje u prioritetne sektore u području zaštite okoliša, a riječ je o očuvanju kvalitete pitke vode, pročišćavanju otpadnih voda i postupanju s otpadom.
Poseban naglasak je na mjere uspostave modernih vodoopskrbnih sustava i mreža i izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za otpadne vode iz domaćinstava i industrije i poboljšanje kanalizacijske mreže.

-Projekti na području aglomeracije Požega obuhvaćaju: rekonstrukciju magistralnog vodovoda Velika – Požega ukupne duljine 14,8 km uključujući izgradnju mjerno-regulacijskih okana za potrebe smanjenja gubitaka na mreži,izgradnju-rekonstrukciju kanalizacijskih mreža u samom gradu Požegi u duljini 11,3 km čime će se smanjiti znatna količina infiltriranog dotoka stranih voda u postojeći sustav odvodnje što za cilj ima postići učinkovitije pročišćavanje otpadnih voda, odnosno rasteretiti centralni uređaj za pročišćavanje, zatim izgradnju kanalizacijskih mreža za naselja Bankovci, Kunovci, Marindvor i Štitnjak u duljini od 7 km, izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda naselja Trenkovo i Trnovac dugog 12,7 km, nadogradnju postojećeg centralnog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda grada Požege u Vidovcima, te nabavu opreme za održavanje kanalizacijskog sustava – ističu u komunalnoj tvrtki „Tekija“.

Uz rekonstrukciju kanalizacijskih mreža očekuje se i rekonstrukcija prometnica.Planirani rok za završetak projekta je 2021. godina.Ukupna planirana vrijednost investicije u sljedeće 4 godine je oko 174 milijuna kuna od čega lokalna samouprava osigurava oko 11,5 milijuna dok su ostalo sredstva EU, Hrvatskih voda i državnog proračuna.

Projekti na području aglomeracije Pleternica obuhvaćaju: rekonstrukciju, dogradnju i proširenje sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području toga grada, te dijela općine Jakšić, Vidovaca i Dervišage na području grada Požege.Predviđena je rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje u Pleternici, Jakšiću, Dervišagi i Vidovcima te proširenje sustava prikupljana i odvodnje na ostala naselja aglomeracije: Frkljevci, Kadanovci, Gradac, Vesela, Blacko, Viškovci, Srednje Selo, Kuzmica, Bresnica, Sulkovci, Bzenica, Trapari i Novoselci. Radovi obuhvaćaju izgradnju kolektora dugog oko 50 km, te rekonstrukcije i gradnju objekata na sustavu odvodnje(21 crpna stanica,6 retencijskih bazena i 10 preljeva), te izgradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Pleternici, ukupna vrijednost procjenjuje se na 144 milijun kuna pri čemu su sredstva lokalne zajednice 5,6 milijuna, a ostalo su sredstva EU, Hrvatskih voda i državnog proračuna. Planirani rok za završetak projekta je 2021. godina.

Aglomeracije Velika i Kutjevo se pripremaju kao zajednički projekt i kao takav će biti prijavljen za sufinanciranje iz EU sredstava. Do kraja godine se očekuje završetak izrade studijsko-projektne dokumentacije što je preduvjet za prijavu projekta.
Realizacijom ovog projekta očekuje se za područje Kutjeva izgradnja sustava odvodnje otpadnih voda oko 3,8 km,rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda 1 km,povećanje priključenosti na sustav odvodnje za oko dodatnih 200 priključka,gradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Velikoj, te dogradnja vodospreme pitke vode.

Aglomeracija Velika obuhvatit će izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda oko 20,3 km ( naselja Velika, Potočani, Radovanci, Draga,Stražeman, Biškupci i Doljanci), rekonstrukciju sustava odvodnje otpadnih voda 1 km,povećanje priključenosti na sustav odvodnje za približno dodatnih 820 priključka,gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u Kutjevu i dogradnja vodospreme.
Ove dvije investicije se procjenjuju na oko 82 milijuna kuna, a realizacija se očekuje kroz sljedećih 5 do 6 godina.

Tekija d.o.o. za obavljanje vodnih usluga, zajedno s gradovima Požega, Pleternica i Kutjevo, te općinama Brestovac, Velika i Jakšić kao i s Hrvatskim vodama, radi na izuzetno složenim poslovima pripreme studijske i projektne dokumentacije, rješavanju imovinsko-pravnih stvari kao i pripremi natječajne dokumentacije za izvođenje. Za aglomeracije Požega i Pleternica očekuje se potpis ugovora o sufinanciranju. Prvi natječaji se očekuju u prvoj polovini 2018. godine, a radovi u trećem kvartalu.

Više iz kategorije

 

Uvjeti korištenja | Politika privatnosti i kolačići (EU) | Oglašavanje | Impressum

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva
Josipa Jurja Strossmayera 341,
31000 Osijek

Javnost info d.o.o. za usluge informacijskog društva Josipa Jurja Strossmayera 341, 31000 Osijek