Broj nezaposlenih u travnju se smanjio, poslodavci i dalje traže radnike različitih zanimanja

Autor: D.K.

POŽEGA – Krajem travnja 2016. u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Požega registrirano je 4.538 nezaposlenih osoba. U odnosu na prethodni mjesec, nezaposlenih je manje za 11,2% ili 571 osobu, a na međugodišnjoj razini (travanj 2016./travanj 2015.), nezaposlenih je manje za 17,5% ili 964 osobe.

S obzirom na dob, osobe mlađe dobi od 15 do 29 godina čine 34,2% nezaposlenih, osobe srednje dobi od 30 do 49 godina – 39,4% te starije osobe iznad 50 godina – 26,4%. U odnosu na ožujak broj nezaposlenih je smanjen kod mladih osoba za 15,6%, kod osoba srednje dobi za 10,8% i osoba starije dobi za 5,4%. Na međugodišnjoj razini (travanj 2016./travanj 2015.) nezaposlenih je manje u svim dobnim skupinama (najviše kod osoba između 30 i 34 godine – 26,4%), osim kod osoba iznad 60 godina starosti gdje je nezaposlenih više za 11,9%.

Što se tiče nezaposlenih po gradovima i općinama Požeško-slavonske županije u travnju je u odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih smanjen u svim jedinicama lokalne uprave, najviše u općini Velika, za 17,0%, a najmanje u Pakracu, za 7,6%. U odnosu na travanj 2015. evidentirana je nezaposlenost također manja u svim gradovima i općinama, od 25,3% u općini Jakšić do 4,5% u općini Čaglin.

Tijekom travnja iz evidencije nezaposlenih izašlo je 907 osoba. Od tog broja, 616 osoba zaposleno je temeljem radnog odnosa, 76 osoba izašlo je iz evidencije temeljem drugih poslovnih aktivnosti, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (65), registriranje trgovačkog društva ili obrta (8), ostvarivanje mjesečnog primitka, odnosno dohotka od druge samostalne djelatnosti (3), a 215 osoba brisano je iz evidencije nezaposlenih zbog ostalih razloga sukladno Zakonu (npr. nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja, uključenja u redovito školovanje i dr.).

Od 616 osoba koje su zaposlene, 380 je zaposleno na području Područnog ureda Požega, 216 na području Republike Hrvatske, a 20 osoba zaposleno je u inozemstvu.

Tijekom travnja poslodavci su Područnom uredu Požega prijavili 394 slobodna radna mjesta ili 19,0% više nego u ožujku, a najtraženija zanimanja su bila: šivač (70), tehničar za odjeću (40), konobar (36), zidar (17) i vozač teretnog vozila (16).

Tijekom travnja u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 336 osoba ili 9,2% manje nego u ožujku te 1,2% više nego u travnju 2015. Najviše novoprijavljenih ušlo je u evidenciju izravno iz radnog odnosa (181 osoba), što je 1,6% manje nego u ožujku te 8,4% više nego u travnju 2015. Iz neaktivnosti je u evidenciju ušlo 127 osoba, iz redovnog školovanja 9 te iz nekog drugog oblika rada 19 osoba.

U travnju je 659 nezaposlenih osoba ili 14,5% ukupnog broja nezaposlenih, koristilo novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade manji je u odnosu na ožujak za 20,0%, a u odnosu na travanj 2015. broj korisnika je manji za 168 osoba ili 20,3%. Prosječno isplaćena novčana naknada iznosila je 1.711,31 kuna.

Krajem travnja u mjere aktivne politike zapošljavanja bilo je uključeno ukupno 690 osoba i to u programima, Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnoga odnosa – 436 osoba, Javni radovi – 139 osoba te Potpore za zapošljavanje i usavršavanje – 95 osoba

 

Više iz kategorije