BaBe raspravljale o provođenju projekta Žene na tržištu rada

POŽEGA – Projekt Žene na tržištu rada bio je u središtu pažnje radionice Povjerenstva za ravnopravnost spolova Požeško-slavonske županije. Tako je dogovoreno da će se projekt provoditi u svim županijama, a u radu će sudjelovati  političke stranke, organizacije civilnog društva i predstavnice lokalne vlasti u općinama, gradovima i županijama. Očekuje se uključivanje i sindikalnih organizacija.

Na radionicama će biti predstavljeni rezultati istraživanja u Hrvatskoj, a o stanju položaja žena na tržištu rada i na usklađivanju obiteljskih i poslovnih obveza.

Istraživanje na terenu je obuhvatilo stanje o pokrivensti vrtićima, razlike u uslugama između gradova i općina, ekonomske odnose cijene vrtića i zaposlenosti žena. Istraživanje obuhvaća i stanje  kvalitete  dostupnosti skrbi za starije i nemoćne, zaštitu od diskriminaciji na radnom mjestu te drugi pokazatelji koji govore  položaju žena.

Također, razgovarat će se kako Povjerenstva na regionalnim i lokalnim razinama mogu doprinijeti poboljšanju stanja i stvaranju povoljne klime za žene na tržištu rada.

Projekt provodi udruga  “Budi aktivan, budi emancipiran”, ili kraće B.a.B.e iz Zagreba, a uključen je i Fakultet  političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu te još neke organizacije civilnog društva. Pred Povjerenstvom za ravnopravnost spolova je sada provođenje dogovorenog.

0 Comment