Akumulacije na Brzaji i Orljavi bit će korak protiv poplava, ali i pokretač poljoprivrede i turizma

Autor: Jelenko Topić

Poznato je da je Požeško – slavonska županija poljoprivredna sa brojnim obradivim površinama. Zbog toga joj je nužno potrebna prevencija suša, ali i poplava koje mogu uništiti mjesece rada u polju u samo nekoliko sati.

Prema mišljenju stručnjaka svemu tome bi na kraj trebala stati dugoočekivana akumulacija Kamenska.

Riječ je o projektu koji se aktivno zagovara već pet desetljeća, a ponovo je aktualiziran unazad desetak godina. U prvoj varijanti bila je predviđena izgradnja akumulacije sa oko 40 milijuna kubičnih metara vode i visinom brane od 40 metara brane, no sada je u planu druga varijanta koja je najoptimalnija.

U projektima i dokumentima koji su već sada važeći postoji varijanta, da bi se na južnome dijelu iznad sela Kamenska na potoku Brzaja izgradila brana visine od 15 do 17 metara koja bi mogla imati kapacitet za 10 milijuna kubika vode. To bi bila prva faza akumulacije Kamenska.

Druga je faza izgradnja još jedne brane na rijeci Orljavi kod Orljavca, visine od 17 do 20 metara i zapremnine između 10 do 15 milijuna kubika. Sa 25 milijuna kubika kvalitetno bi se moglo upravljali vodama cijelog požeškog kraja, te tada Orljava više ne bi uzrokovala probleme, a isto tako te akumulacije bi bile novi pokretač u poljoprivredi.

Nizvodno od Orljave mogle bi se dobiti ogromne količine vode i pripremiti prostor i zemljišta sa navodnjavanjima. Otvaraju se i mogućnosti korištenja hidroenergije iz hidroelektrane, a dva nova jezera se mogu upotrijebiti i za turističke svrhe. Baš na tom području se nalazilo bivše odmaralište Zvečevo, koje bi se ovako moglo oživjeti i popuniti smještajnim kapacitetima za kojima županija vapi.

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: