Afera “dnevnice”: Trebaju li gradonačelnici i načelnici općina u Požeštini biti zabrinuti zbog troškova na službena putovanja?

Autor: D.K.

POŽEGA – Dok Hrvatsku, odnosno Vladu RH, a i neka ministarstva, gotovo trese groznica zbog isplaćivanih nepostojećih troškova za službena putovanja većina čelnika lokalnih jedinica, gradonačelnika i načelnika općina u Požeštini zbog toga ne moraju biti zabrinuti jer su ti troškovi kod njih zanemarivi.

Kutjevački gradonačelnik Josip Budimir što se toga tiče nema nikakvih razloga za zabrinutost jer je u 2015. godini na službena putovanja potrošio samo 684 kune. Ako taj iznos preračunamo koliki je taj trošak po stanovniku onda je to 0,11 kuna. Za pretpostaviti je da će taj trošak biti gotovo istovjetan i u 2016. godini koji će podaci biti vidljivi u travnju dok Ministarstvo financija sumira sve dobivene podatke svih jedinica lokalnih samouprava na razini Hrvatske.

Najizdašniji trošak za službena putovanja u 2015. godini imao je grad Pleternica na čelu sa gradonačelnicom Antonijom Jozić. Naime u 2015. godini evidentan je podatak da je Pleternica imala 79 tisuća kuna troška na službena putovanja, gledajući po broju stanovnika to je 6,98 kuna. Taj iznos je daleko veći od troškova za službena putovanja u gradu Požegi koji ima više zaposlenih službenika i namještenika koji su zasigurno često na službenim putovanjima. Grad Požega je na službena putovanja u 2015. godini potrošio 55.122 kune što je 2,10 lipa po stanovniku.

U 2015. godini općina Brestovac je imala 7.874 kune (1,95 kuna po stanovniku), općina Čaglin 965 kuna ( 0,28 kuna po stanovniku), općina Jakšić 9.209 kuna (2,27 kuna po stanovniku), općina Kaptol 5.335 kuna ( 1,50 kuna po stanovniku) te općina Velika 6.394 ( 1,09 kuna po stanovniku).

Ostaje nam za vidjeti tko će prednjačiti u trošku na službena putovanja u 2016. godni, koji će podatak biti veoma zanimljiv, a dostupan i vidljiv uoči lokalnih izbora.

 

 

Komentiraj:

Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: