Za 58 tisuća zdravstvenih osiguranika u Požeštini brine 31 liječnik opće obiteljske medicine

Autor: DK

POŽEGA – Dok je u drugim dijelovima Hrvatske pomanjkanje liječnika obiteljske medicine prema svemu sudeći u Požeštini ih ima dovoljan broj. Ugovoreni odnos sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u Požeštini ima 29 liječnika obiteljske medicine, koji imaju samostalne privatne ordinacije, dok još njih dvoje ordinaciju u sklopu požeško-slavonskog Doma zdravlja ima dvoje liječnika. Ukupan je broj osiguranika prema zadnjim dostupnim podacima na području Požeštine 58.216. U svakom sjedištu grada ili općine djeluju ordinacije. Na području grada Požege ima 16 ordinacija opće medicine koje su privatne i imaju ugovorni odnos sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Neke ordinacije djeluju u prostorijama koje su u vlasništvu požeško-slavonskog Doma zdravlja, a neke su u drugim privatnim prostorima koji su uređeni da se ta djelatnost u njima može obavljati.

Na području grada Pleternice je pet privatnih ordinacija opće medicine dok su na području grada Kutjeva tri privatne ordinacije. Što se tiče općina, u Čaglinu su dvije ordinacije jedna privatna i jedna koja djeluje u sklopu Doma zdravlja. Jedna je ordinacija privatne obiteljske medicine u Jakšiću, Brestovcu i Kaptolu dok su Velikoj tri ordinacije, jedna privatna i jedna koja djeluje u sklopu Doma zdravlja.

Najveći broj osiguranika, njih 2.251 ima požeška ordinacija dr. Snježane Radonić Korene iza koje je velička oridinacija dr. Gorana Todorovića sa 2.138 osiguranika dok je treća po broju osiguranika požeška ordinacija dr. Katice Čubele koja ima 2.122 osiguranika.

Liječnici ostvaruju pravo na glavarinu (novčanu naknadu) prema dobnim skupinama od 0 do 7 godina od 7 do 18, od 18 do 45, 45 do 65 i od 65 pa na više godina.

Minimalni broj osiguranih osoba prema utvrđenom pravilniku je 1.275 osiguranih osoba dok je standardni broj 1.700, a maksimalni broj osiguranih osoba 2.125.

Iz navedenog proizlazi da je broj liječnika na području Požeštine koji rade u primarnoj zdravstvenoj zaštiti dostatan u odnosu na broj osiguranih osoba, a prosjek je po liječniku 1.878 osiguranika. Neki od njih imaju veći, a neki manji broj osiguranika što u biti ovisi na kojem području ordinacija djeluje.

 

 

Komentiraj:Spašavanje podatakaWWW.DATARECOVERY.HR SERVIS RAČUNALA "INFOLAB E.I."D.O.O.

Ostali članci: